Wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB

Subsidieregeling voorkomen jeugdwerkloosheid

Jongeren worden relatief hard geraakt door de coronacrisis. Met name jongeren die vóór de coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden. Met de subsidie Nazorg mbo 2022/2023 kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding.

De subsidieregeling is nauw verweven met de bestaande subsidieregeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo 2021-2022’. Het grootste verschil is dat deze regeling enkel mag worden gebruikt voor nazorg. De extra begeleiding is namelijk al onderdeel van de corona-enveloppe. Je kunt deze subsidie aanvragen van 10 november 2021 tot en met 24 december 2021.

Het Expertisepunt LOB vo-mbo-hbo en het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie ondersteunen en geven adviezen bij de aanpak en ontwikkeling van het aanbod.

 

Het belang van LOB

De begeleiding van jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt heeftalles met LOB te maken. Voor een zo effectief mogelijk begeleidingstraject is het belangrijk dat deze plaats vindt in een loopbaangerichte leeromgeving. Ervaringen en de reflectie daarop staan hierbij centraal. De tools van het Expertisepunt LOB geven handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Benieuwd hoe je LOB kunt integreren binnen de subsidieaanvraag, neem dan contact op met je regio-contactpersoon of stuur een bericht via ons contactformulier.

Informatie

Factsheet

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren? 
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Download de factsheet (pdf)

Tools voor LOB

 

Zelfeffectiviteit en empowerment van studenten

Voor het empoweren van studenten kunnen diverse LOB-opdrachten worden ingezet welke je terug vindt in de opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de volgende LOB-opdrachten:

Ondersteuning bij zoekgedrag naar werk

Werkervaring, netwerken en kennismaking met werkgevers

Interessante links

Contactgegevens