Wat is LOB?Wat?

Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes. De begeleiding van de school is gericht op het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit van de jongere middels de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie loopbaanzelfsturing en netwerken.

Hoe?

Om loopbaankeuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat leerlingen/studenten:
  • ervaringen met werk en werken op doen (bv. stages en levensechte opdrachten),
  • hierop terug kijken door erover in gesprek te gaan (loopbaangesprek)
  • op basis hiervan keuzes te maken.
Dit zijn de kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving.

Waarom?

De arbeidsmarkt verandert en daarmee veranderen beroepen sneller van inhoud en/of verdwijnen. Dit vraagt van toekomstige werknemers (de huidige leerlingen en studenten) een flexibele en wendbare deelname aan de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Het is belangrijk hen hierop voor te bereiden door in hun opleiding aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en daarmee aan de arbeidsidentiteit van de leerling/ student. Op die manier zijn zij beter in staat zelf sturing te (blijven) geven aan hun loopbaan, nu én in de toekomst.

Expertisepunt LOB legt uit....