Expertisepunt LOB
LOB: dit willen leerlingen en studenten

Met behulp van deze poster kun je als team met studenten in gesprek gaan om hun wensen rondom LOB op te halen. Met de input van studenten als startpunt kun je bestaande werkwijzen rondom LOB herzien of nieuwe werkwijzen gaan voorbereiden. Met als belangrijk detail dat je heel gericht voor je eigen studenten aan het werk gaat. De kwaliteit van de LOB lessen en activiteiten kan daarmee omhoog gaan, maar ook de motivatie en de betrokkenheid van studenten.

De plaat bestaat uit twee delen:

  • een samenvatting van landelijk onderzoek over studentwensen rondom LOB

  • een lege poster om in vullen na gesprekken met studenten op je eigen school of afdeling


Wat kun je doen met deze tool?

De poster kun je gebruiken als hulpmiddel in een gesprek met studenten en collega’s. Bijvoorbeeld als je aan de slag wilt met het introduceren of verbeteren van activiteiten gericht op LOB én je wilt daarbij de stem van studenten als uitgangspunt gebruiken. Het eerste deel van de poster beschrijft de studentenwensen rondom LOB volgens landelijk onderzoek. Het tweede deel van de poster kun je gebruiken om op je eigen school het gesprek aan te gaan met studenten én om die wensen concreet te vertalen naar een schooleigen poster. Je kunt de poster(s) ook ophangen in de docentenkamer of in de gang van school op een plek waar studenten ze kunnen zien.

Vanuit het gesprek met studenten kiezen jullie samen de prioriteiten, voornemens of acties voor het vervolg. Als er gelegenheid voor is kun je deze poster goed combineren met de poster “De Student Onderweg”.

In deze video praten docent Maayke van den Reydt en een student over het LOB programma en begeleiding

Quote student over beroepsoriëntatie

Quote student over beroepsoriëntatie

"Neem bij beroepsoriëntatie en stage ook beroepen en mogelijkheden mee die vallen buiten het aansluitende beroep of vervolgopleiding, maar wel aansluiten bij de competenties."
Quote student over Alumni

Quote student over Alumni

"Het is fijn ervaringen van leeftijdsgenoten, zoals alumni,  te horen over de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen"
Quote student over Alumni

Quote student over Alumni

"We horen graag van alunmi die nu een HBO volgen wat hun tips zijn."
Quote student over Alumni

Quote student over Alumni

"Door het inzetten van alumni krijg je het werkveld vanuit verschillende kanten belicht en een breed scala aan mogelijkheden."
Quote student over Informatie over vervolgopleiding

Quote student over Informatie over vervolgopleiding

"De docenten hebben het nooit over vervolg na mijn studie."
Quote student over Informatie over vervolgopleiding

Quote student over Informatie over vervolgopleiding

"We lopen tijdens het keuzedeel voorbereiding hbo mee mee met een hbo-student en krijgen zo een indruk van het hbo/ de vervolgstudie die je wilt gaan doen, verder zijn er weinig andere voorlichtingsactiviteiten"
Quote student over Informatie over vervolgopleiding

Quote student over Informatie over vervolgopleiding

"Ik mis informatie over vervolgonderwijs, zit nu al bijna voor mijn examen. Ik heb hier wel behoefte aan"
Quote student over Informatie over arbeidsmarkt

Quote student over Informatie over arbeidsmarkt

Studenten over arbeidsmarktoriëntatie: "We hebben meer behoefte aan begeleiding richting arbeidsmarkt. Hoe pak je dit aan? Waar zijn de beroepen te vinden?"
Quote student over Informatie over arbeidsmarkt

Quote student over Informatie over arbeidsmarkt

Over arbeidsmarktoriëntatie: "Focus op hoe het werkt in het bedrijfsleven, sectoren, gastsprekers uitnodigen. Meer ervaren."
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

"We willen veel individuele gesprekken met begeleider en kijken waar je leerbehoefte is en daar iets op uitzetten"
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

"We willen leren door te doen en daarop reflecteren"
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

"LOB wordt op dit moment nog als vak aangeboden. We willen dat dit integraal wordt wordt aangeboden waarbij ook duidelijk de doelen van opdrachten en activiteiten worden uitgelegd."
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

"LOB wordt vaak als “losse opdrachten” gegeven en mag thuis worden afgemaakt. Dit geeft geen voldoening."
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

Ër wordt te weinig informatie gegeven die helpend is in mijn loopbaanontwikkeling"
Quote student over Integraal LOB

Quote student over Integraal LOB

"Er is wel sprake van gesprek tijdens het LOB-uur, maar het gaat niet/ te weinig over mijn stage en toekomstig beroep"

Jongerenorganisaties over LOB

Het belang van LOB

Aantrekkelijk en interessant LOB

Samenhang in LOB-leerlijn

Tips

Expertisepunt LOB

Tips en interessante links

  • Als je met jongeren in gesprek gaat over LOB, valt op dat vrijwel iedereen positieve ervaringen heeft gehad en de essentie van LOB – na enige uitleg - als zeer waardevol ziet. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Het onderzoek Jongerenperspectief op LOB biedt dan ook inzicht in een aantal grotere kansen.
  • Dat jongeren LOB belangrijk vinden is een ding dat zeker is. Maar hoe maak je LOB levendig, herkenbaar en relevant? Weten hoe je LOB binnen jouw onderwijscontext nog beter kan laten aansluiten op de behoeften en belevingswereld van jongeren? Bekijk dan dit webinar.
  • De versnellers van het Versnelteam LOB zijn met studentenraden en jongeren op hun school in gesprek gegaan over LOB. De uitkomsten van deze gesprekken vind je in dit document: Jongeren over LOB, de versnellers in gesprek met studenten op hun school over LOB
  • Op Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuidoost draait LOB vooral om perspectief, aldus directeur-bestuurder Maryse Knook. “Praat met leerlingen over hun dromen en ambities. Laat zien dat de wereld ook voor hén open ligt.” Lees meet in het Praktijkvoorbeeld 'De leerlingen perspectief geven, dat is het belangrijkste'
  • Als docent ben je een verbinder. Je belangrijkste taak is om je studenten echt te zíen en talent te herkennen. Lees het inspirerende verhaal 'Opleiden doe je voor het leven' van Amin Asad, Docent van het Jaar 2021.
  • Docenten adviseren aan het eind van groep 8 vaak te voorzichtig. Met goede bedoelingen, ze willen leerlingen behoeden voor een faalervaring. Maar juist leerlingen met een achterstand hebben baat bij hoge verwachtingen, betoogt Louise Elffers, directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid in het Praktijkvoorbeeld 'Durf hoge verwachtingen te hebben van een leerlingen'
  • JOBmbo.nl, loopbaanontwikkeling en begeleiding
  • JOBmbo.nl, hoe beslis jij mee over LOB?