Nieuws


Start nieuwe studiejaar, ook aandacht voor LOB, Burgerschap en gezondheid

do 3 sep 2020
Na maandenlang les op afstand én een zomervakantie, is het wennen om weer te beginnen. Iedereen is geraakt door COVID-19. Sommige studenten hebben een naaste verloren,...

Handreiking studentenwelzijn in corona-tijd

ma 7 sep 2020
Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen...
Literatuurstudie LSVb naar 100-dagen beleid

Literatuurstudie LSVb naar 100-dagen beleid

ma 7 sep 2020
Het hoger onderwijs heeft elk jaar te maken met een groep studenten die uitvalt of switcht van studie.  De LSVb tracht middels dit onderzoek inzichten te geven in hoe uitval...
Keuzediagram (online) leerpraktijken

Keuzediagram (online) leerpraktijken

ma 7 sep 2020
Het keuzediagram (online) leerpraktijken is een instrument dat je kunt inzetten bij het ontwerpen en uitvoeren van (online) activerend onderwijs. Het instrument helpt bij het vinden...
Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs

Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs

di 23 jun 2020
Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren...
AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd

AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd

ma 22 jun 2020
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden...
Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni

Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni

do 11 jun 2020
Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Scholen die...
JOB-monitor 2020

JOB-monitor 2020

do 11 jun 2020
De JOB-monitor 2020 is gepubliceerd. In de JOB-monitor 2020 hebben meer dan 260.000 mbo-studenten hun stem laten horen.  De JOB-monitor is  bedoeld om het onderwijs te verbeteren...
Hoe start het hbo het nieuwe schooljaar op?

Hoe start het hbo het nieuwe schooljaar op?

do 11 jun 2020
Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie. Het is nu aan het hbo om hiermee verder aan de slag te gaan. Maar hoe doen andere hbo-scholen dat...
Coronavragen beantwoord voor en door jongeren

Coronavragen beantwoord voor en door jongeren

do 11 jun 2020
Heb jij te maken met jongeren die juist nu met veel vragen zitten over hun situatie tijdens de corona crisis of over hun toekomst? Op deze pagina van NJi wordt ingegaan op vragen...
Monitor LOB

Monitor LOB

do 4 jun 2020
In de  ambitieagenda LOB  en de  kwaliteitsagenda LOB  worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding,...
Webinars Bèta&TechMentality voor vo, mbo en hbo

Webinars Bèta&TechMentality voor vo, mbo en hbo

di 28 apr 2020
Als het om techniek gaat, bestaat dé jongere niet. Jongeren verschillen in hun houding ten aanzien van techniek. En elk type jongere vraagt om een andere manier van aanspreken. Dat...
SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’

SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’

di 28 apr 2020
SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’ met als doel te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-ers, aankomende bbl-studenten en zij- en...
Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit de vsnu

Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit de vsnu

di 28 apr 2020
Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor...
De Staat van het Onderwijs 2020 is gepubliceerd

De Staat van het Onderwijs 2020 is gepubliceerd

di 28 apr 2020
In de Staat van het Onderwijs 2020 wordt gerapporteerd over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Daarbij wordt gekeken naar de kernfuncties van het...
Publicatie HBO-monitor 2019

Publicatie HBO-monitor 2019

di 28 apr 2020
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University heeft de uitkomsten van de HBO-Monitor 2019 gepubliceerd. Hierin staat de arbeidsmarktpositie van...
Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

di 28 apr 2020
De afgelopen weken zijn de gemeentes bevraagd over het aantal kinderen in de noodopvang. Deze monitoring is geüniformeerd en uitgebreid met vragen over kinderen in een kwetsbare...
Mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren

Mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren

di 28 apr 2020
De persconferentie van de minister-president van 21 april 2020 bevatte geen aankondigingen die de opdracht van het  mbo  tijdens de coronacrisis wijzigen. Frank van Hout,...
Gratis online onderwijsaanbod voor leerlingen vo

Gratis online onderwijsaanbod voor leerlingen vo

di 14 apr 2020
De VSNU wil alle leerlingen en scholieren die vanwege het coronavirus mogelijk langer géén fysiek onderwijs kunnen volgen ondersteunen met een mooi onlineonderwijsaanbod. Zo kunnen...
OCW publiceert slaag-zakregeling VO-examens

OCW publiceert slaag-zakregeling VO-examens

di 14 apr 2020
Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De...
Thuisschoolmaatje.nl, een mooi initiatief van de VO-raad en Academie Tien

Thuisschoolmaatje.nl, een mooi initiatief van de VO-raad en Academie Tien

di 14 apr 2020
Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun...
Digitale open dagen moeten leerlingen voorbereiden op studiekeuze

Digitale open dagen moeten leerlingen voorbereiden op studiekeuze

di 14 apr 2020
Normaal gesproken zijn deze weken de laatste open dagen voor mbo's, hbo's en universiteiten. De dagen waarop nog twijfelende studenten kunnen kijken of de studie die ze willen ook...
Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

di 14 apr 2020
Naast leraren kunnen nu ook schoolleiders en teamleiders op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is...
Les op afstand voor ouders

Les op afstand voor ouders

di 14 apr 2020
Tijdens het ondersteunen van afstandsonderwijs komen er veel nieuwe vragen op je af, ook als ouder. Hoe vind je op deze uitdagingen goede antwoorden? Het onderwijs gaat op dit...
Studenten helpen aankomen studenten met studiekeuze

Studenten helpen aankomen studenten met studiekeuze

di 14 apr 2020
De juiste studiekeuze maken is enorm belangrijk! Deze keuze wordt op dit moment helaas bemoeilijkt door het coronavirus. Door de genomen maatregelen zijn open dagen en meeloopdagen...
Voorbeeldvragen loopbaangesprek

Voorbeeldvragen loopbaangesprek

di 14 apr 2020
Telefonisch of op afstand een loopbaangesprek voeren met jouw leerling/student? Deze voorbeeldvragen kunnen je hierbij helpen. Het zijn richtvragen die als leidraad bij het...
Onderzoek Youngworks: jongeren en studiekeuze, komen ze er online uit?

Onderzoek Youngworks: jongeren en studiekeuze, komen ze er online uit?

di 14 apr 2020
Vanwege het coronavirus zijn de open dagen van hogescholen en universiteiten afgelast. Dit is vooral vervelend voor eindexamenleerlingen, die nu noodgedwongen hun studiekeuze moeten...
Praktijkvoorbeeld: Oriënteren op een vervolgopleiding via WhatsApp

Praktijkvoorbeeld: Oriënteren op een vervolgopleiding via WhatsApp

do 26 mrt 2020
Iedereen wordt momenteel hard geraakt door de coronacrisis. Het vraagt grote aanpassingen van de gehele maatschappij, zo ook voor het onderwijs. Zo gaan veel open dagen niet door. Om...
Geen centrale examens dit jaar

Geen centrale examens dit jaar

do 26 mrt 2020
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de...
Webinar: examens en de coronarichtlijnen

Webinar: examens en de coronarichtlijnen

do 26 mrt 2020
Op 17 maart jl. heeft de minister voor Onderwijs de kamer geïnformeerd over maatregelen die er genomen zijn rond de examens vanwege het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat de...
Mooi initiatief: YouTube kanaal met filmpjes om eindexamenkandidaten te helpen bij studiekeuze

Mooi initiatief: YouTube kanaal met filmpjes om eindexamenkandidaten te helpen bij studiekeuze

do 26 mrt 2020
Twee decanen hebben een mooi initiatief genomen door via hun Youtube-kanaal filmpjes beschikbaar te stellen waarmee eindexamenkandidaten kunnen worden geholpen bij hun studiekeuze....
Praktijkvoorbeeld: oriënteren op een vervolgopleiding via WhatsApp

Praktijkvoorbeeld: oriënteren op een vervolgopleiding via WhatsApp

do 26 mrt 2020
Iedereen wordt momenteel hard geraakt door de coronacrisis. Het vraagt grote aanpassingen van de gehele maatschappij, zo ook voor het onderwijs. Zo gaan veel open dagen niet door. Om...
Handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’

Handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’

do 26 mrt 2020
De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zowel...
Corona en LOB

Corona en LOB

do 26 mrt 2020
De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op...
Enquête KiesMBO

Enquête KiesMBO

di 18 feb 2020
KiesMBO is ruim een jaar geleden in opdracht van het ministerie van OC&W gelanceerd als de geïntegreerde portal met onafhankelijke, betrouwbare, en valide studie- en beroepskeuze...
VH presenteert cijfers over instroom, inschrijvingen en diploma's 2019/2020

VH presenteert cijfers over instroom, inschrijvingen en diploma's 2019/2020

di 18 feb 2020
Uit de cijfers die de Vereniging Hogescholen presenteert blijkt dat het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs opnieuw is toegenomen. In...
Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

di 18 feb 2020
Het wordt voor jongeren steeds moelijker hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. De complexiteit ten aanzien van identiteitsontwikkeling, de wereld van opleiding, beroepen...
Doe ook mee aan de Monitor LOB

Doe ook mee aan de Monitor LOB

ma 10 feb 2020
Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied...
Monitor LOB: de tweede ronde

Monitor LOB: de tweede ronde

do 30 jan 2020
Nog even en dan gaat de Monitor LOB opnieuw van start. Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo...
Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister 

Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister 

do 30 jan 2020
De afgelopen maanden hebben SLO, VO-raad, Platform TL en SPV, in samenwerking met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma...
LOB-website ZeeuwseAmbities.nl gelanceerd

LOB-website ZeeuwseAmbities.nl gelanceerd

do 30 jan 2020
Tijdens het LOB-congres “Zeeland Loopbaancompetent” op 16 januari 2020 is de website www.ZeeuwseAmbities.nl officieel gelanceerd .  Circa 400 bezoekers, ouders, studenten en...
Verschil tussen jongens en meisjes en hun toekomstdromen

Verschil tussen jongens en meisjes en hun toekomstdromen

do 30 jan 2020
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzocht de verschillen tussen jongens en meisjes in carrièreverwachtingen. Internationale vergelijking...
Gezocht: twee regiocontactpersonen LOB voor de regio's Rijnmond/ZH-zuid en Oost-Nederland

Gezocht: twee regiocontactpersonen LOB voor de regio's Rijnmond/ZH-zuid en Oost-Nederland

di 21 jan 2020
De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB  per direct twee   Regiocontactpersonen LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) vo/ mbo/...
Succesvol doorstromen vo-mbo-hbo, dat doen we samen!

Succesvol doorstromen vo-mbo-hbo, dat doen we samen!

do 9 jan 2020
De overstap van de ene naar de andere onderwijskolom is een risicovolle periode. Switch of zelfs uitval liggen op de loer. Het begeleiden bij het leren maken van een vervolgkeuze is...
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

do 9 jan 2020
Deze agenda sluit aan bij, versnelt en intensiveert de toekomstrichtingen waar al hard aan wordt gewerkt door docenten, bestuurders en studenten in het hoger onderwijs. Zo komt er...
Projectteam Expertisepunt LOB versterkt met projectadviseur hbo

Projectteam Expertisepunt LOB versterkt met projectadviseur hbo

do 9 jan 2020
Vanaf 1 januari 2020 is Douwe van der Hucht werkzaam voor het projectteam van het Expertisepunt LOB, waarmee ook de nodige expertise op het gebied van hbo aan het projectteam is...
Betere voorbereiding op arbeidsmarkt of vervolgopleiding door actueler en groter aanbod keuzedelen in het mbo

Betere voorbereiding op arbeidsmarkt of vervolgopleiding door actueler en groter aanbod keuzedelen in het mbo

do 9 jan 2020
Het aantal regels bij keuzedelen in het mbo moet omlaag, dat schrijft minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen mbo-studenten zich beter voorbereiden op de...
Kamerbrief met reactie op onderzoek over mbo-studenten in economische administratieve opleidingen

Kamerbrief met reactie op onderzoek over mbo-studenten in economische administratieve opleidingen

do 9 jan 2020
Minister Van Engelshoven geeft in deze Kamerbrief haar beleidsreactie op het onderzoek naar de kenmerken en motieven van studenten in economisch-administratieve opleidingen en naar...
Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is aangeboden aan de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is aangeboden aan de Tweede Kamer

di 3 dec 2019
Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk...
LOB-/Decanenverenigingen pleiten voor borging van LOB in het herziene onderwijscurriculum

LOB-/Decanenverenigingen pleiten voor borging van LOB in het herziene onderwijscurriculum

di 3 dec 2019
Leraren en schoolleiders hebben vanuit negen leergebieden hun adviezen voor de herziening van het onderwijscurriculum aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze adviezen zijn opgesteld...
Doe mee met Ambassadeurs  van de Toekomst en werk mee  aan een LOB-lessenserie;  ontwikkeld voor én door  studenten!

Doe mee met Ambassadeurs van de Toekomst en werk mee aan een LOB-lessenserie; ontwikkeld voor én door studenten!

di 3 dec 2019
Jongeren hebben aan het begin van hun carrière – tijdens hun bijbaan of na hun studie – vaak nog te weinig kennis over hoe ze nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven en...
Goed Nieuws: Het Expertisepunt zet zich de komende 2,5 jaar in voor alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen

Goed Nieuws: Het Expertisepunt zet zich de komende 2,5 jaar in voor alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen

ma 2 dec 2019
De scope van het Expertisepunt LOB is verbreed richting het hbo. Dit betekent dat de komende jaren het Expertisepunt alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen ondersteunt bij het...
Bijeenkomst over de versterking van de arbeidsmarktvoorlichting in de loopbaanbegeleiding

Bijeenkomst over de versterking van de arbeidsmarktvoorlichting in de loopbaanbegeleiding

wo 6 nov 2019
Jongeren weten niet altijd dat arbeidsmarktinformatie ingezet kan worden bij het (leren) maken van een loopbaankeuze. Wat kan ieder van ons doen en wat kunnen we samen doen om de...
Wetsvoorstel doorstroomrecht vmbo-havo uitgebreid met havo-vwo

Wetsvoorstel doorstroomrecht vmbo-havo uitgebreid met havo-vwo

wo 6 nov 2019
Minister Slob heeft het wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’ uitgebreid met een doorstroomrecht voor gediplomeerde havo-leerlingen naar 5-vwo. Scholen kunnen in dit...
Co-creatiesessies over slb/lob op het hbo

Co-creatiesessies over slb/lob op het hbo

wo 6 nov 2019
Aansluitend op het LICA-overleg organiseert het Expertisepunt LOB enkele co-creatiesessies om meer zicht te krijgen op de behoeften rondom slb/lob in het hbo. De organisatie...
Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

wo 6 nov 2019
Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen...
Kamerbrief over voortgang aanpak stagediscriminatie mbo

Kamerbrief over voortgang aanpak stagediscriminatie mbo

wo 6 nov 2019
Via deze kamerbrief meldt minister Van Engelshoven de voortgang die is geboekt bij het aanpakken van ongelijke kansen en discriminatie bij het vinden van een stageplaats voor studenten...
NSE 2019: tevredenheid van ruim 94.000 studenten gepubliceerd

NSE 2019: tevredenheid van ruim 94.000 studenten gepubliceerd

wo 6 nov 2019
Wie beter dan de huidige studenten kunnen hun eigen opleiding beoordelen? In de Nationale Studenten Enquête van 2019 hebben ruim 94.000 studenten hun mening gegeven over hun studie...
Gezocht: projectadviseur LOB vo (vmbo, havo, vwo) - de reactietermijn is verlopen

Gezocht: projectadviseur LOB vo (vmbo, havo, vwo) - de reactietermijn is verlopen

wo 6 nov 2019
De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO een ervaren en creatieve   Projectadviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding vo...
Aan de slag met LOB: Gespreksstarters

Aan de slag met LOB: Gespreksstarters

wo 11 sep 2019
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het...
Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

do 29 aug 2019
Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders...
Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

do 29 aug 2019
Deze rapportage heeft betrekking op het eerste studiejaar (2018-2019) waarvoor de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht is. Het rapport gaat...
De LOB-opdrachten in de opdrachtenbank zijn weer aangevuld. De teller staat op 233!

De LOB-opdrachten in de opdrachtenbank zijn weer aangevuld. De teller staat op 233!

do 29 aug 2019
In de LOB-opdrachtenbank vind je 233 vrij beschikbare LOB-opdrachten. Deze opdrachten bevatten LOB-activiteiten die je kunt inzetten om leerlingen/studenten zowel individueel als...
Blijf op de hoogte en geïnspireerd: volg ons ook op Linkedin

Blijf op de hoogte en geïnspireerd: volg ons ook op Linkedin

do 29 aug 2019
Volg jij ons al op LinkedIn? Wekelijks posten we hier inspirerende praktijkvoorbeelden , actuele ontwikkelingen of handige tools . Dus log even in op je LinkedIn-account, ga naar...
Regio-contactpersonen weer terug van vakantie?

Regio-contactpersonen weer terug van vakantie?

do 29 aug 2019
Wellicht heb je alweer een berichtje langs zien komen op LinkedIn of heb je een bijdrage van jouw regio-contactpersoon op de agenda zien staan bij uw regio-bijeenkomst. Want, ja… ze...
Ministerraad stemt in met inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Ministerraad stemt in met inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

wo 26 jun 2019
Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en...
Wist je dat?: Zet via Studiekeuze 123 alle open dagen en opleidingen op de school-eigen site

Wist je dat?: Zet via Studiekeuze 123 alle open dagen en opleidingen op de school-eigen site

wo 26 jun 2019
Studiekeuze123 maakt het de scholen gemakkelijk om voor hun eigen leerlingen inzichtelijk te maken welke open dagen en opleidingen er (in de buurt) zijn voor hun eigen type...
Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

wo 26 jun 2019
Met deze brief informeert de minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen op het gebied van screening en de Verklaring Omtrent het...
Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

wo 26 jun 2019
De wegwijzer doorstoomdossier geeft informatie over wat het doorstroomdossier kan betekenen voor de (studie)loopbaan van de jongeren. Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak...
Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

wo 26 jun 2019
Naast de al bestaande vmbo en mbo LOB-handreikingen, is er nu ook een havo/vwo LOB-handreiking. In deze handreiking krijg je zicht op wat (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij...
Relevante data voor scholen

Relevante data voor scholen

do 16 mei 2019
Publicatie van nieuwe gegevens in Studie in Cijfers De nieuwe Studie in Cijfers zijn vanaf nu ook online beschikbaar in het portal van Studie in Cijfers. Studie in Cijfers...
Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in beeld

Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in beeld

do 16 mei 2019
Sterk beroepsonderwijs valt of staat met regionale samenwerking tussen scholen voor vmbo, mbo,  bedrijven en instellingen. Als onderdeel van het programma sterk beroepsonderwijs...
LOB-gids ISK

LOB-gids ISK

do 16 mei 2019
In de LOB-gids van ISK naar mbo staan verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen. Daarnaast staat de gids vol handige tips, namelijk handige websites, het maken van je studiekeuze, open...
Advies VO-raad: laat vmbo'ers met extra vak toe op de havo

Advies VO-raad: laat vmbo'ers met extra vak toe op de havo

do 16 mei 2019
De nieuwe wet die het doorstroomrecht van vmbo-ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die - vooruitlopend op de nieuwe wet - een extra vak hebben...
Nieuwe praktijkvoorbeelden en opdrachten op de website

Nieuwe praktijkvoorbeelden en opdrachten op de website

do 16 mei 2019
Afgelopen periode is de website van het Expertisepunt weer aangevuld met nieuwe LOB-opdrachten en praktijkvoorbeelden. Doe er je voordeel mee! Naar Opdrachtenbank Naar...
Expertisepunt LOB legt uit: wat is een LOB-leeromgeving?

Expertisepunt LOB legt uit: wat is een LOB-leeromgeving?

ma 29 apr 2019
Bij LOB worden jongeren tijdens hun opleiding begeleid in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, zodat zij loopbaankeuzes leren maken tijdens en na hun opleiding. Hier is een...
Digitaal raamwerk LOB

Digitaal raamwerk LOB

ma 29 apr 2019
Het digitale raamwerk LOB van Euroguidance is een handreiking voor loopbaanprofessionals en biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het digitale...
LOB-curriculumplanner

LOB-curriculumplanner

ma 29 apr 2019
Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch...
Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding

Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding

ma 29 apr 2019
Wie zegt dat het niet zo moeilijk is om docent beroepsonderwijs te zijn, heeft het mis. In het beroepsonderwijs heb je te maken met de onoplosbare frictie tussen twee werelden:...
DUO deelt via dashboard InZien veelheid aan data aan mbo-scholen

DUO deelt via dashboard InZien veelheid aan data aan mbo-scholen

wo 24 apr 2019
Samen met 11 mbo-scholen heeft DUO een gebruiksvriendelijk dashboard ontwikkeld dat voorziet in de behoefte aan informatie over studentstromen. De doorstroom van de gediplomeerde...

Leidinggevenden uit vmbo, havo/vwo en mbo in dialoog tijdens LOB-gesprekstafels 5 maart in Delft

do 7 mrt 2019
‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn...
Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt LOB tijdens Skills the Finals

Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt LOB tijdens Skills the Finals

do 7 mrt 2019
Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met leerlingen en docenten/mentoren. Skills The...
Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo

Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo

do 7 mrt 2019
Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Een bestuurlijk vraagstuk waarbij vmbo- en mbo-besturen én...
Even voorstellen: Margriet Overmeyer nieuwe projectleider Expertisepunt LOB

Even voorstellen: Margriet Overmeyer nieuwe projectleider Expertisepunt LOB

wo 20 feb 2019
Mijn naam is Margriet Overmeyer en sinds 1 februari ben ik de nieuwe projectleider van het Expertisepunt LOB. Ik vind het fijn om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, met dit...
Ouderbetrokkenheid en LOB vmbo en mbo

Ouderbetrokkenheid en LOB vmbo en mbo

wo 20 feb 2019
Ouders zijn doorgaans belangrijke gesprekspartners bij de studie en beroepskeuze van hun kinderen, maar tegelijkertijd kan het moeilijk zijn voor ouders om hierbij te ondersteunen....
Aandacht voor LOB tijdens schoolbezoeken Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

Aandacht voor LOB tijdens schoolbezoeken Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

wo 20 feb 2019
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, gaat wekelijks op bezoek bij een mbo-school om zich te laten informeren. In januari stonden zijn schoolbezoeken aan het Citaverde College, het...

LOB-opdrachtenbank beschikbaar

di 5 feb 2019
Een LOB-programma bestaat uit LOB-activiteiten die in samenhang en cyclisch worden aangeboden. Voor het opdoen van ervaringen, voeren jongeren LOB-opdrachten uit. Deze LOB-opdrachten...
LOB-Congres NVS-NVL 'Dit is de kracht van LOB'

LOB-Congres NVS-NVL 'Dit is de kracht van LOB'

di 22 jan 2019
Op 14 februari 2019 organiseert NVS-NVL het jaarlijkse congres voor decanen en loopbaanbegeleiders in het vo, vso en mbo rond het thema ‘Dít is de kracht van LOB’. De kracht van LOB...
Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

di 22 jan 2019
Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor...
Doorstroom havo-vwo

Doorstroom havo-vwo

di 22 jan 2019
Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de...
LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo

LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo

di 22 jan 2019
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op...
LOB Gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en managers (mbo)

LOB Gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en managers (mbo)

wo 12 dec 2018
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op...
Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

wo 12 dec 2018
Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO...
Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider

Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider

wo 12 dec 2018
Het Expertisepunt LOB is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe projectleider. Wat zijn de belangrijkste taken? Je stuurt op het bereiken van de beoogde resultaten uit het...
Doorstroomgegevens en LOB

Doorstroomgegevens en LOB

wo 12 dec 2018
Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van LOB, zodat ook het LOB-beleid kan worden aangepast. Hoe kan een school...
Op zoek naar een LOB-methode of product?

Op zoek naar een LOB-methode of product?

wo 12 dec 2018
Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een...
LOB in uitvoering

LOB in uitvoering

wo 12 dec 2018
Hoe kan je LOB vormgeven in het onderwijs? Op onze geactualiseerde website staat de LOB-cyclus verder toegelicht en vind je informatie over LOB-activiteiten, loopbaangesprekken en...
LinkedIn Expertisepunt LOB

LinkedIn Expertisepunt LOB

wo 12 dec 2018
Ken je de bedrijfspagina op Linkedin van het Expertisepunt LOB al? Wanneer je deze volgt, blijf je eenvoudig op de hoogte. De groepspagina LOB zal vanaf 1 januari 2019 niet langer...
Infographic LOB-leeromgeving

Infographic LOB-leeromgeving

ma 3 dec 2018
Hoe kun je jongeren begeleiden in het leren maken van loopbaankeuzes? De ‘praatplaat’ LOB-leeromgeving geeft aan hoe je jongeren middels de LOB-cyclus kunt begeleiden  om hun...
LOB-scan en LOB-taken voor het vmbo, havo/vwo en het mbo

LOB-scan en LOB-taken voor het vmbo, havo/vwo en het mbo

ma 3 dec 2018
LOB-taken zijn niet alleen te gebruiken voor havo/vwo, maar ook voor vmbo en mbo. De LOB-scan stelt vragen over verschillende LOB-onderwerpen en geeft je als school of opleiding...
Bekijk items: 1 tot 100 (168 totaal)