Nieuws


Leidinggevenden uit vmbo, havo/vwo en mbo in dialoog tijdens LOB-gesprekstafels 5 maart in Delft
donderdag 7 maart 2019
‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn team, hoe betrek ik ouders bij de loopbaankeuze van hun kind en hoe speelt het arbeidsperspectief daarbij een rol? Een impressie van de vragen waar leidinggevenden uit het vmbo, havo/vwo en mbo mee worstelen en over in gesprek gingen tijdens de LOB-gesprekstafels op 5 maart in Delft.

Regio-contactpersoon, Peter van der Zwaal, daagde directieleden, teamleiders, managers en LOB-coördinatoren uit om de LOB-cyclus toe te passen door te vragen wat zij wilden leren tijdens de gesprekstafels. Peter: ‘Ik vind het een mooi signaal om te zien dat deze leidinggevenden LOB hoog op de agenda hebben’.

In gesprek over de noodzaak van LOB
Drie jongeren uit het vmbo, havo/vwo en mbo vertelden uit eigen ervaring over het belang van LOB. Uit het gesprek kwam het volgende: ‘Ga vooral in gesprek als mentor met jouw leerling/ student over motivatie en doorzettingsvermogen, investeer in persoonlijk contact en zorg dat LOB een verplicht onderdeel is, heb oog voor kwaliteit en capaciteit van leerlingen en wees je bewust van de veranderende rol van docent richting coach’.

Maak het verschil met LOB
Aniek Draaisma vertelde over de belangrijkste conclusies van haar proefschrift het volgende: ‘voor de kwaliteit van LOB in het onderwijs is het belangrijk om samen met het docentteam en teamleiders een gedeelde visie en ambitie te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om gevoelens van autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren en het perspectief en de expertise van de docenten mee te nemen bij het ontwikkelen van kwalitatief lob-beleid’.

Uitwisselen en discussiëren tijdens gesprekstafels
De gesprekstafels waren het moment om met elkaar de dialoog en/of de discussie aan te gaan rondom verschillende thema’s zoals: een LOB cultuur realiseren, peer coaching, ouderbetrokkenheid en het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen/studenten.

Practise what you preach
Tijdens de afronding was er ruimte om na te denken over wat je van deze avond meeneemt richting je eigen organisatie. Terugblikken, reflecteren en het stellen van een vervolgvraag, we hebben de LOB-cyclus vanavond met elkaar toegepast, practise what you preach’’ , met deze woorden sloot Peter de avond af. De regio-contactpersonen gaan aan de slag met de vervolgvragen van het vmbo, havo/vwo en het mbo die uit deze bijeenkomst zijn gekomen. Zij hebben de uitdaging om de samenwerking en het netwerk in de regio te versterken.

Impressiefilm:Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo
donderdag 7 maart 2019
Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Een bestuurlijk vraagstuk waarbij vmbo- en mbo-besturen én het regionale bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een adequaat aanbod voor het beroepsonderwijs in de regio overeind te houden. Het huidige kabinet heeft het programma Sterk Beroepsonderwijs in het leven geroepen om de regionale samenwerking tussen vmbo-mbo-bedrijfsleven te intensiveren en uit te breiden. De VO-raad en de MBO Raad onderschrijven de urgentie om deze samenwerking te intensiveren en hebben afgesproken om de vo-scholen en mbo-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de ambities van dit programma. Daarbij werken zij samen met OCW, de AOC Raad en de Stichting Platforms VMBO.

In oktober 2018 is geïnventariseerd wat de omvang en aard van de huidige regionale samenwerking tussen vmbo en mbo is. De uitkomsten van deze ‘thermometer’ kunt u lezen in onderstaande impressie.

Meer weten:Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt LOB tijdens Skills the Finals
donderdag 7 maart 2019
Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met leerlingen en docenten/mentoren.

Skills The Finals is een uniek, gratis toegankelijk beroepenevenement. Finalisten van de Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) vakwedstrijden gaan de strijd met elkaar aan. Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied? Bezoekers kunnen de finalisten aanmoedigen. Ook kunnen ze zich laten inspireren en zelf meedoen aan allerlei activiteiten

Tijdens Skills The Finals zijn diverse adviseurs van het Expertisepunt LOB aanwezig voor het voeren van loopbaangesprekken. Op een aansprekende en laagdrempelige manier laten zij jongeren in het gesprek reflecteren op hun beelden en ervaringen met werk of werken zodat zij nu en in de toekomst beter hun loopbaankeuzes maken.
Begeleidende docenten zijn ook welkom bij het Expertisepunt LOB. Zo is er een handreiking met voorbeeldvragen voor het voeren van een loopbaangesprek beschikbaar en kunnen zij vragen stellen over LOB.

Voor leerlingen is er een ‘Play your skills’ App, waarin ze games kunnen spelen om spelenderwijs hun interesses te ontdekken.

Meer weten?Aandacht voor LOB tijdens schoolbezoeken Ton Heerts, voorzitter MBO Raad
woensdag 20 februari 2019
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, gaat wekelijks op bezoek bij een mbo-school om zich te laten informeren. In januari stonden zijn schoolbezoeken aan het Citaverde College, het Graafschap College en Scalda in het teken van LOB. Het Expertisepunt LOB ging met hem mee.
Lees verder voor een uitgebreid verslag van zijn schoolbezoek aan Scalda.Ouderbetrokkenheid en LOB vmbo en mbo
woensdag 20 februari 2019
Ouders zijn doorgaans belangrijke gesprekspartners bij de studie en beroepskeuze van hun kinderen, maar tegelijkertijd kan het moeilijk zijn voor ouders om hierbij te ondersteunen. Het onderwijssysteem met de verschillende leerwegen en niveaus en de vele beroepsrichtingen maken loopbaankeuzes complex. De vraag is wat de school kan doen om de rol van ouders in de keuzeloopbaanbegeleiding op het vmbo en het mbo te versterken. Hoe kan een interventie met dit doel het beste worden vormgegeven en welke condities zijn nodig zijn voor een goede  implementatie? En de hamvraag is of het de leerling helpt bij de studie- en beroepskeuze. Met andere woorden: wat zijn de effecten van de interventie op de attitude en competenties ten aanzien van loopbaankeuzes en de beroepskeuzezekerheid van leerlingen?
Meer weten