Nieuws


LOB-opdrachtenbank beschikbaar
dinsdag 5 februari 2019
Een LOB-programma bestaat uit LOB-activiteiten die in samenhang en cyclisch worden aangeboden. Voor het opdoen van ervaringen, voeren jongeren LOB-opdrachten uit. Deze LOB-opdrachten kan een school zelf ontwikkelen, maar een school kan ook gebruik maken van de (gratis) LOB-opdrachtenbank of kiezen om het LOB-programma aan te bieden op basis van (commerciële) LOB-methoden en -activiteiten.
 
  Gebruik maken van de LOB-opdrachten uit de LOB-opdrachtenbank?
Dat kan! De gratis bestaande LOB-opdrachten, zoals uit voorheen het loopbaanmagazijn, zijn geactualiseerd en op een toegankelijke manier ontsloten in de LOB-opdrachtenbank. Door gebruik te maken van de verschillende selectiecriteria zoek en vind je snel een passende opdracht voor vmbo, havo/vwo en mbo. De opdrachten zijn zowel in pfd als in word beschikbaar.
  Op zoek naar een LOB-methode of -product?
Op onze website kun je ze zeker vinden! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kun je zelf aangeven waar je naar op zoek bent.LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo
dinsdag 22 januari 2019
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.

Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

Data, locaties en meer weten: Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 - 19.00 uur.

Aanmelden.LOB-Congres NVS-NVL 'Dit is de kracht van LOB'
dinsdag 22 januari 2019
Op 14 februari 2019 organiseert NVS-NVL het jaarlijkse congres voor decanen en loopbaanbegeleiders in het vo, vso en mbo rond het thema ‘Dít is de kracht van LOB’. De kracht van LOB betekent dat we jou als professional tools aanreiken waarmee je een krachtige omgeving binnen je school kunt creëren als het gaat om LOB. André Baars (onderwijspsycholoog) geeft je een verrassend inzicht over hoe binnen het onderwijs tegen de motivatie van leerlingen – of het ontbreken ervan – wordt aangekeken. Tijdens het ochtend- en middagprogramma heb je de keuze uit het bijwonen van diverse infoshops en uitwisselings-/netwerksessies.
Meer lezen.Doorstroom havo-vwo
dinsdag 22 januari 2019
Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de toelating van havisten tot het vwo. Dit staat in een brief die op 10 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is.
Meer lezen.Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici
dinsdag 22 januari 2019
Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor het toekomstige succes op de arbeidsmarkt.
De analyse naar de arbeidsmarktpositie van masteropleidingen is gebaseerd op het eerdere onderzoek. UWV heeft vervolgonderzoek gedaan naar de startpositie van afgestudeerden en de situatie tien jaar na afstuderen. Deze informatie kan worden gebruikt bij studiekeuzevoorlichting.
Lees meer.