Nieuws


Aan de slag met LOB: Gespreksstarters

Aan de slag met LOB: Gespreksstarters

wo 11 sep 2019
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het...
Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

do 29 aug 2019
Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders...
Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

do 29 aug 2019
Deze rapportage heeft betrekking op het eerste studiejaar (2018-2019) waarvoor de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht is. Het rapport gaat...
De LOB-opdrachten in de opdrachtenbank zijn weer aangevuld. De teller staat op 233!

De LOB-opdrachten in de opdrachtenbank zijn weer aangevuld. De teller staat op 233!

do 29 aug 2019
In de LOB-opdrachtenbank vind je 233 vrij beschikbare LOB-opdrachten. Deze opdrachten bevatten LOB-activiteiten die je kunt inzetten om leerlingen/studenten zowel individueel als...
Blijf op de hoogte en geïnspireerd: volg ons ook op Linkedin

Blijf op de hoogte en geïnspireerd: volg ons ook op Linkedin

do 29 aug 2019
Volg jij ons al op LinkedIn? Wekelijks posten we hier inspirerende praktijkvoorbeelden , actuele ontwikkelingen of handige tools . Dus log even in op je LinkedIn-account, ga naar...
Regio-contactpersonen weer terug van vakantie?

Regio-contactpersonen weer terug van vakantie?

do 29 aug 2019
Wellicht heb je alweer een berichtje langs zien komen op LinkedIn of heb je een bijdrage van jouw regio-contactpersoon op de agenda zien staan bij uw regio-bijeenkomst. Want, ja… ze...
Ministerraad stemt in met inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Ministerraad stemt in met inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

wo 26 jun 2019
Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en...
Wist je dat?: Zet via Studiekeuze 123 alle open dagen en opleidingen op de school-eigen site

Wist je dat?: Zet via Studiekeuze 123 alle open dagen en opleidingen op de school-eigen site

wo 26 jun 2019
Studiekeuze123 maakt het de scholen gemakkelijk om voor hun eigen leerlingen inzichtelijk te maken welke open dagen en opleidingen er (in de buurt) zijn voor hun eigen type...
Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

wo 26 jun 2019
Met deze brief informeert de minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen op het gebied van screening en de Verklaring Omtrent het...
Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

wo 26 jun 2019
De wegwijzer doorstoomdossier geeft informatie over wat het doorstroomdossier kan betekenen voor de (studie)loopbaan van de jongeren. Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak...
Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

wo 26 jun 2019
Naast de al bestaande vmbo en mbo LOB-handreikingen, is er nu ook een havo/vwo LOB-handreiking. In deze handreiking krijg je zicht op wat (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij...
Relevante data voor scholen

Relevante data voor scholen

do 16 mei 2019
Publicatie van nieuwe gegevens in Studie in Cijfers De nieuwe Studie in Cijfers zijn vanaf nu ook online beschikbaar in het portal van Studie in Cijfers. Studie in Cijfers...
Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in beeld

Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in beeld

do 16 mei 2019
Sterk beroepsonderwijs valt of staat met regionale samenwerking tussen scholen voor vmbo, mbo,  bedrijven en instellingen. Als onderdeel van het programma sterk beroepsonderwijs...
LOB-gids ISK

LOB-gids ISK

do 16 mei 2019
In de LOB-gids van ISK naar mbo staan verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen. Daarnaast staat de gids vol handige tips, namelijk handige websites, het maken van je studiekeuze, open...
Advies VO-raad: laat vmbo'ers met extra vak toe op de havo

Advies VO-raad: laat vmbo'ers met extra vak toe op de havo

do 16 mei 2019
De nieuwe wet die het doorstroomrecht van vmbo-ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die - vooruitlopend op de nieuwe wet - een extra vak hebben...
Nieuwe praktijkvoorbeelden en opdrachten op de website

Nieuwe praktijkvoorbeelden en opdrachten op de website

do 16 mei 2019
Afgelopen periode is de website van het Expertisepunt weer aangevuld met nieuwe LOB-opdrachten en praktijkvoorbeelden. Doe er je voordeel mee! Naar Opdrachtenbank Naar...
Expertisepunt LOB legt uit: wat is een LOB-leeromgeving?

Expertisepunt LOB legt uit: wat is een LOB-leeromgeving?

ma 29 apr 2019
Bij LOB worden jongeren tijdens hun opleiding begeleid in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, zodat zij loopbaankeuzes leren maken tijdens en na hun opleiding. Hier is een...
Digitaal raamwerk LOB

Digitaal raamwerk LOB

ma 29 apr 2019
Het digitale raamwerk LOB van Euroguidance is een handreiking voor loopbaanprofessionals en biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het digitale...
LOB-curriculumplanner

LOB-curriculumplanner

ma 29 apr 2019
Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch...
Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding

Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding

ma 29 apr 2019
Wie zegt dat het niet zo moeilijk is om docent beroepsonderwijs te zijn, heeft het mis. In het beroepsonderwijs heb je te maken met de onoplosbare frictie tussen twee werelden:...
DUO deelt via dashboard InZien veelheid aan data aan mbo-scholen

DUO deelt via dashboard InZien veelheid aan data aan mbo-scholen

wo 24 apr 2019
Samen met 11 mbo-scholen heeft DUO een gebruiksvriendelijk dashboard ontwikkeld dat voorziet in de behoefte aan informatie over studentstromen. De doorstroom van de gediplomeerde...

Leidinggevenden uit vmbo, havo/vwo en mbo in dialoog tijdens LOB-gesprekstafels 5 maart in Delft

do 7 mrt 2019
‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn...
Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt LOB tijdens Skills the Finals

Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt LOB tijdens Skills the Finals

do 7 mrt 2019
Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met leerlingen en docenten/mentoren. Skills The...
Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo

Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo

do 7 mrt 2019
Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Een bestuurlijk vraagstuk waarbij vmbo- en mbo-besturen én...
Even voorstellen: Margriet Overmeyer nieuwe projectleider Expertisepunt LOB

Even voorstellen: Margriet Overmeyer nieuwe projectleider Expertisepunt LOB

wo 20 feb 2019
Mijn naam is Margriet Overmeyer en sinds 1 februari ben ik de nieuwe projectleider van het Expertisepunt LOB. Ik vind het fijn om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, met dit...
Ouderbetrokkenheid en LOB vmbo en mbo

Ouderbetrokkenheid en LOB vmbo en mbo

wo 20 feb 2019
Ouders zijn doorgaans belangrijke gesprekspartners bij de studie en beroepskeuze van hun kinderen, maar tegelijkertijd kan het moeilijk zijn voor ouders om hierbij te ondersteunen....
Aandacht voor LOB tijdens schoolbezoeken Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

Aandacht voor LOB tijdens schoolbezoeken Ton Heerts, voorzitter MBO Raad

wo 20 feb 2019
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, gaat wekelijks op bezoek bij een mbo-school om zich te laten informeren. In januari stonden zijn schoolbezoeken aan het Citaverde College, het...

LOB-opdrachtenbank beschikbaar

di 5 feb 2019
Een LOB-programma bestaat uit LOB-activiteiten die in samenhang en cyclisch worden aangeboden. Voor het opdoen van ervaringen, voeren jongeren LOB-opdrachten uit. Deze LOB-opdrachten...
LOB-Congres NVS-NVL 'Dit is de kracht van LOB'

LOB-Congres NVS-NVL 'Dit is de kracht van LOB'

di 22 jan 2019
Op 14 februari 2019 organiseert NVS-NVL het jaarlijkse congres voor decanen en loopbaanbegeleiders in het vo, vso en mbo rond het thema ‘Dít is de kracht van LOB’. De kracht van LOB...
Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

di 22 jan 2019
Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor...
Doorstroom havo-vwo

Doorstroom havo-vwo

di 22 jan 2019
Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de...
LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo

LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo

di 22 jan 2019
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op...
LOB Gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en managers (mbo)

LOB Gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en managers (mbo)

wo 12 dec 2018
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op...
Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

wo 12 dec 2018
Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO...
Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider

Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider

wo 12 dec 2018
Het Expertisepunt LOB is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe projectleider. Wat zijn de belangrijkste taken? Je stuurt op het bereiken van de beoogde resultaten uit het...
Doorstroomgegevens en LOB

Doorstroomgegevens en LOB

wo 12 dec 2018
Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van LOB, zodat ook het LOB-beleid kan worden aangepast. Hoe kan een school...
Op zoek naar een LOB-methode of product?

Op zoek naar een LOB-methode of product?

wo 12 dec 2018
Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een...
LOB in uitvoering

LOB in uitvoering

wo 12 dec 2018
Hoe kan je LOB vormgeven in het onderwijs? Op onze geactualiseerde website staat de LOB-cyclus verder toegelicht en vind je informatie over LOB-activiteiten, loopbaangesprekken en...
LinkedIn Expertisepunt LOB

LinkedIn Expertisepunt LOB

wo 12 dec 2018
Ken je de bedrijfspagina op Linkedin van het Expertisepunt LOB al? Wanneer je deze volgt, blijf je eenvoudig op de hoogte. De groepspagina LOB zal vanaf 1 januari 2019 niet langer...
Infographic LOB-leeromgeving

Infographic LOB-leeromgeving

ma 3 dec 2018
Hoe kun je jongeren begeleiden in het leren maken van loopbaankeuzes? De ‘praatplaat’ LOB-leeromgeving geeft aan hoe je jongeren middels de LOB-cyclus kunt begeleiden  om hun...
LOB-scan en LOB-taken voor het vmbo, havo/vwo en het mbo

LOB-scan en LOB-taken voor het vmbo, havo/vwo en het mbo

ma 3 dec 2018
LOB-taken zijn niet alleen te gebruiken voor havo/vwo, maar ook voor vmbo en mbo. De LOB-scan stelt vragen over verschillende LOB-onderwerpen en geeft je als school of opleiding...
Benut de websites KIesmbo.nl en Studiekeuze 123 voor je LOB-programma

Benut de websites KIesmbo.nl en Studiekeuze 123 voor je LOB-programma

ma 3 dec 2018
Op de websites KiesMbo.nl (doorstromen naar het mbo) en Studiekeuze123 (doorstromen naar het ho) staat heel veel informatie. Maar is het bekend dat op beide websites informatie is te...
In memoriam: Frans Meijers

In memoriam: Frans Meijers

ma 19 nov 2018
Frans, “Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd” Vanuit deze insteek heeft Frans honderden docenten weten te inspireren, motiveren en activeren om in hun school aan...
KiesMBO.nl gelanceerd: wat je kiest ben je zelf

KiesMBO.nl gelanceerd: wat je kiest ben je zelf

wo 14 nov 2018
Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans dat ik een baan vind als ik mijn opleiding heb afgerond?...
Loopbaangesprek; door het oppervlakkige heen breken

Loopbaangesprek; door het oppervlakkige heen breken

wo 14 nov 2018
Gelijktijdig met de lancering van KiesMbo.nl is een special verschenen van Didactief. Naast veel andere interessante artikelen wordt er speciale aandacht besteed aan het...
Nieuwsbrief OCW regionale samenwerking vo-ho en mbo-hbo

Nieuwsbrief OCW regionale samenwerking vo-ho en mbo-hbo

wo 14 nov 2018
Vorige week is de eerste nieuwsbrief van OCW over regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho gepubliceerd. Hierin staan relevante brieven in, bijeenkomsten en berichten over...

LOB-taken, een gespreksdocument

di 13 nov 2018
Het Expertisepunt LOB heeft een gespreksinstrument gemaakt waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de...
Hoe kies ik een trainings- of adviesbureau?

Hoe kies ik een trainings- of adviesbureau?

di 13 nov 2018
Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van...
Proefschrift dr. Aniek Draaisma

Proefschrift dr. Aniek Draaisma

di 13 nov 2018
Vrijdag 12 oktober promoveerde Aniek Draaisma op het onderwerp ‘Integratie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo’. Het proefschrift is nu in te lezen op de website van de...
Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB?

Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB?

do 1 nov 2018
Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB?   Vo- en mbo-scholen bepalen zelf hoe zij vormgeven aan LOB. Er zijn verschillende manieren waarop...
Het Expertisepunt LOB evalueert!

Het Expertisepunt LOB evalueert!

do 1 nov 2018
Wat is uw mening over het Expertisepunt LOB? Maakt u gebruik van de verschillende producten en diensten. Hoe waardeert u deze? Vul het evaluatieformulier in en laat ons uw mening...
Voorbeeldvragen bij het loopbaangesprek

Voorbeeldvragen bij het loopbaangesprek

wo 17 okt 2018
Hoe geef je betekenis aan de opgedane loopbaanervaringen van jongeren? Het loopbaangesprek is daar een uitermate geschikte manier voor. Naast de wegwijzer ‘Loopbaangesprek’ zijn er...
Brief aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4

Brief aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4

wo 17 okt 2018
Afgelopen week heeft het ministerie van OCW aan alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 een brief gestuurd met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Op...
Move21 en Kompas21

Move21 en Kompas21

wo 17 okt 2018
Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay ( ECBO ) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk...
Move21 en Kompas21

Move21 en Kompas21

wo 17 okt 2018
Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay ( ECBO ) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk...
Move21 en Kompas21

Move21 en Kompas21

wo 17 okt 2018
Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay ( ECBO ) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk...
Terugblik conferentie 'Toekomstgericht leren organiseren' 27 september 2018

Terugblik conferentie 'Toekomstgericht leren organiseren' 27 september 2018

wo 3 okt 2018
Donderdag 27 september 2018 organiseerde het Expertisepunt LOB de conferentie Toekomstgericht leren organiseren over werkexploratie en netwerken. Marinka Kuijpers vertelde in haar...
Handreiking Werkexploratie

Handreiking Werkexploratie

wo 3 okt 2018
Ervaring opdoen is bij LOB belangrijk, zowel in het vmbo als in havo/vwo en het mbo. De handreiking ‘Werkexploratie in het vmbo’ onderstreept dit belang en biedt handvatten dit in...
Drie nieuwe wegwijzers

Drie nieuwe wegwijzers

wo 3 okt 2018
De wegwijzers ‘Loopbaancompetenties’, ‘Loopbaangesprek’ en ‘Loopbaangerichte leeromgeving’ zijn gereed. Met deze wegwijzers verwacht het Expertisepunt LOB een bijdrage te kunnen...
TussenjaarKenniscentrum

TussenjaarKenniscentrum

wo 3 okt 2018
Het TussenjaarKenniscentrum wil ervoor zorgen dat alle havo, vwo en mbo scholieren in Nederland informatie krijgen over de mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar. Als...

Kennisdeling in regio Rijnmond

wo 3 okt 2018
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een...
Practoraat ROC Friese Poort

Practoraat ROC Friese Poort

wo 26 sep 2018
Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Want naast het leren van een vak,...
Inspiratiesessies LOB, techniek en ouders

Inspiratiesessies LOB, techniek en ouders

wo 26 sep 2018
TechniekTalent.nu organiseert inspiratiesessies over LOB, techniek en ouders voor decanen en mentoren vmbo gl/ tl en havo. Bij LOB willen we dat leerlingen op basis van kennis en...
Geactualiseerde LOB-scan vo-mbo

Geactualiseerde LOB-scan vo-mbo

wo 26 sep 2018
Deze zomer heeft het Expertisepunt LOB in samenwerking met een aantal LOB-experts een nieuwe, geactualiseerde LOB-scan ontwikkeld voor zowel vmbo, havo/vwo als mbo. Doel van...
Promotieonderzoek: Motivatie, Studiekeuzes en Studiesucces

Promotieonderzoek: Motivatie, Studiekeuzes en Studiesucces

do 20 sep 2018
' Motivatie, Studiekeuzes en Studiesucces ’, het onderwerp van het proefschrift van Evelyne Meens, Onderzoeker en beleidsadviseur studie(keuze)succes bij Fontys Hogescholen. Op 12...
Handreiking ISK

Handreiking ISK

do 20 sep 2018
Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in het reguliere VO of MBO. De leerling komt daar in aanraking met...
Startmeting Monitor LOB: scholen betrekken jongeren bij lob-beleid

Startmeting Monitor LOB: scholen betrekken jongeren bij lob-beleid

wo 19 sep 2018
Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen/studenten bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt...
Investeren in studieloopbaanbegeleiding loont

Investeren in studieloopbaanbegeleiding loont

do 6 sep 2018
Windesheimonderzoeker Mark te Wierik promoveerde in juni 2018 aan de VU met zijn onderzoek naar studieloopbaanbegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding en studentreflectie hebben...
Wijziging regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

Wijziging regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

do 6 sep 2018
Op 1 juni jl. is de wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs gepubliceerd. Hierin staan onder andere alle nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen...
Visie VvSL op goede LOB

Visie VvSL op goede LOB

do 12 jul 2018
Recent heeft het VvSL-bestuur haar visie op goede LOB vastgesteld. Scholen/schoolleidingen en startende en ervaren decanen/loopbaanbegeleiders hebben hiermee de beschikking over...
Handreiking Succesvolle overgang van vo naar hbo

Handreiking Succesvolle overgang van vo naar hbo

do 12 jul 2018
De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn. Het onderwijs verandert: er wordt van leerlingen een meer...
Promotie-onderzoek LOB in het mbo

Promotie-onderzoek LOB in het mbo

do 12 jul 2018
De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Om studenten voor te bereiden op een leven lang leren en werken is loopbaanoriëntatie en -begeleiding van belang. Dat vraagt iets...
Leerlingen over het plusdocument

Leerlingen over het plusdocument

do 12 jul 2018
De tijd van diploma-uitreikingen is aangebroken. Naast een diploma en een cijferlijst ontvangen veel leerlingen ook een plusdocument van hun school: een verzamelstaat van wat de...
Studieloopbaanbegeleiding levert het hbo geld en studiesucces op

Studieloopbaanbegeleiding levert het hbo geld en studiesucces op

wo 20 jun 2018
Als studieloopbaanbegeleiding goed vorm wordt gegeven dan levert dit financieel voordeel op voor hogescholen en bovenal een hoger studiesucces voor studenten. Dit blijkt uit...
LAKS to The Future rapport - LOB volgens scholieren

LAKS to The Future rapport - LOB volgens scholieren

wo 20 jun 2018
Het LAKS is al jaren bezig loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in Nederland te verbeteren. Daarom het LAKS acht scholierencongressen met de titel: LAKS to the FUTURE. Hier werd...
Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in de regio

Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in de regio

di 12 jun 2018
Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en...
JOB Monitor: SLB in het mbo wordt door 59% van de studenten als positief ervaren

JOB Monitor: SLB in het mbo wordt door 59% van de studenten als positief ervaren

di 12 jun 2018
Elke twee jaar vraagt de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs naar de tevredenheid van studenten in het mbo. Recent is de 10e JOB Monitor verschenen met daarin de mening van 264.532...
Geactualiseerd Sectorakkoord vo geeft meer focus

Geactualiseerd Sectorakkoord vo geeft meer focus

di 12 jun 2018
De VO-raad zet met het geactualiseerde sectorakkoord de ingezette beweging om te komen tot meer uitdagend, eigentijds onderwijs voor leerlingen onverminderd, en vooral met nog meer...
Complete cursusaanbod 2018-2019 van NVS-NVL Academie online

Complete cursusaanbod 2018-2019 van NVS-NVL Academie online

wo 30 mei 2018
Bij de NVS-NVL Academie kun je terecht voor cursussen, trainingen, workshops, intervisie en coaching on the job en trajecten op maat. Voor en door mensen uit de praktijk. Bekijk nu...
Eén gezamenlijke Steunpunt Passend Onderwijs voor po en vo

Eén gezamenlijke Steunpunt Passend Onderwijs voor po en vo

do 24 mei 2018
De PO-Raad en VO-raad hebben na jaren intensief samenwerken nu officieel de krachten gebundeld in de ondersteuning van het veld bij passend onderwijs. Sinds deze week is het...
Tips van mbo-studenten voor gelijke kansen op stagemarkt

Tips van mbo-studenten voor gelijke kansen op stagemarkt

do 24 mei 2018
Studenten van mbo-scholen vinden niet altijd even gemakkelijk een stage. Scholen die deelnemen aan het project LOB-Gelijke Kansen herkennen dat vooral jongeren met een...
Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

do 26 apr 2018
Het Expertisecentrum Handicap + Studie heeft een handreiking, digitaal tool en flyer ontwikkeld: ‘Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een...
Onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen gepubliceerd

Onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen gepubliceerd

do 26 apr 2018
Onlangs is het onderzoek van Marinka Kuijpers, Monique Strijk, Mariëtte Lusse en Luuk van Schie gepubliceerd over hoe je ouders kunt betrekken bij loopbaanoriëntatie en begeleiding....
LOB op de agenda in de Tweede Kamer

LOB op de agenda in de Tweede Kamer

do 29 mrt 2018
Op 7 maart heeft de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de minister Van Engelshoven gesproken over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting...
Regio-contactpersonen LOB gestart!

Regio-contactpersonen LOB gestart!

wo 14 mrt 2018
Afgelopen donderdag 8 maart was de startdag van de regio-contactpersonen LOB. In totaal gaan 17 contactpersonen in de regio aan de slag voor het Expertisepunt LOB. De komende maanden...
Regio-contactpersonen LOB gestart!

Regio-contactpersonen LOB gestart!

ma 12 mrt 2018
Afgelopen donderdag 8 maart was de startdag voor alle regio-contactpersonen LOB van het Expertisepunt LOB. In totaal zijn er 17 regio-contactpersonen aan de slag gegaan, elk met...
JOB en MBO Raad bieden ambitie-agenda LOB aan

JOB en MBO Raad bieden ambitie-agenda LOB aan

wo 7 mrt 2018
“Met deze ambitie-agenda loopbaanoriëntatie en begeleiding helpen we scholen hun LOB-beleid verder te versterken, zodat mbo-studenten goed worden begeleid bij het maken van een keuze...
Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

wo 7 mrt 2018
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen...
Op zoek naar LOB-opdrachten of -methoden? Raadpleeg ons overzicht!

Op zoek naar LOB-opdrachten of -methoden? Raadpleeg ons overzicht!

wo 7 mrt 2018
In het overzicht staan LOB-opdrachten die je kan inzetten in het eigen LOB-programma. Deze opdrachten zijn eerder ontwikkeld tijdens de Stimuleringsprojecten LOB VO en MBO en dus...
Doorstroomroutes in en rond het beroepsonderwijs geactualiseerd

Doorstroomroutes in en rond het beroepsonderwijs geactualiseerd

wo 7 mrt 2018
In de Canon Beroepsonderwijs van ecbo is het artikel doorstroomroutes rondom het beroepsonderwijs geactualiseerd. Hierin handige informatie over doorstromen van het vmbo naar het...

Hoe staat het met LOB op jouw school: de LOB Monitor

ma 5 mrt 2018
Het Expertisepunt LOB, een initiatief van de MBO Raad en VO-raad, voert een Monitor LOB uit in 2018 en 2019. De monitor wordt uitgevoerd in zowel het voortgezet onderwijs (vmbo,...
LOB Monitor

LOB Monitor

wo 14 feb 2018
Het Expertisepunt LOB laat in de kalenderjaren 2018 en 2019 een monitor LOB onderzoek uitvoeren door een onderzoeksbureau. Hierin wordt twee keer de stand van zaken op het gebied van...
Kansen op de arbeidsmarkt met een mbo-opleiding

Kansen op de arbeidsmarkt met een mbo-opleiding

ma 12 feb 2018
Jaarlijks voert SBB een arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo-beroepen. Hiervoor analyseert SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en...
LOB ook op de agenda bij scholieren

LOB ook op de agenda bij scholieren

za 10 feb 2018
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert deze maanden verschillende scholierencongressen waar LOB centraal staat: 'LAKS to the Future'. Op deze bijeenkomsten...
Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

do 8 feb 2018
Op donderdag 8 februari 2018 zetten de VO-raad, de NVS-NVL, de VvSL en het LAKS hun handtekening onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige...
LOB-agenda's LOB voor het VO en MBO

LOB-agenda's LOB voor het VO en MBO

di 5 dec 2017
Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in hun onderwijs, hebben zowel de VO-raad als de MBO Raad een LOB-agenda...
Kamerbrief over LOB

Kamerbrief over LOB

vr 1 dec 2017
Op 30 november hebben minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer een brief gestuurd over...
Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals

Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals

do 30 nov 2017
In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor...
Raamwerk LOB gereed!

Raamwerk LOB gereed!

wo 29 nov 2017
Sinds vorige week is het Raamwerk LOB gereed. Euroguidance heeft dit servicedocument ontwikkeld voor loopbaanprofessionals met handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid...
LOB en burgerschap in het mbo

LOB en burgerschap in het mbo

ma 6 nov 2017
In het mbo zijn zowel loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als burgerschap een generieke eis voor het mbo-diploma. In deze flyer hebben het Expertisepunt LOB en het Netwerk...
Bekijk items: 1 tot 100 (109 totaal)