Nieuws


Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider
Eergisteren
Het Expertisepunt LOB is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe projectleider. Wat zijn de belangrijkste taken?
 • Je stuurt op het bereiken van de beoogde resultaten uit het projectplan, waarin duidelijk is wie wat wanneer en op welke manier doet en welke randvoorwaarden daarbij gelden.
 • Je geeft operationeel leiding aan, motiveert en faciliteert de projectmedewerkers en regio-contactpersonen.
 • Je verzorgt de benodigde afstemming met de beleidsadviseurs van beide sectorraden en het hoofd projecten van de MBO Raad en kan strategisch handelen namens en voor beide sectorraden.
 • Je onderhoudt contacten met de belangrijkste stakeholders en de subsidieverstrekker.
 • Ben jij of ken jij een ervaren, actieve en daadkrachtige projectleider, lees dan de bijgaande vacaturetekst.
Lees meer:LOB Gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en managers (mbo)
Eergisteren
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie worden verbeterd. Uit zowel de LOB-monitor als uit gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goed gaat op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is jullie betrokkenheid als schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk is er een hapje en drankje.
 
Globaal programma
Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.
 1. Welkom door het Expertisepunt LOB
 2. LOB-lezing (dr. Aniek Draaisma of prof. dr. Marinka Kuijpers)
 3. LOB-praktijkvoorbeelden van regionale collega’s 
 4. LOB-gesprekstafels (3 ronden van 20 minuten) met als thema’s:
 • LOB als sleutel voor samenwerking tussen scholen
 • LOB is een taak van iedereen (hrm-cyclus)
 • De kwaliteit van LOB (LOB-agenda)
 • LOB en doorstroomgegevens
 • LOB is meer dan studiekeuze alleen
 • LOB to the future (in gesprek met leerlingen en studenten, onder voorbehoud)
 Data en locaties (save the date)
 • dinsdag 19 februari 2019 – 16:00-19:00 uur – Tilburg
 • dinsdag 26 februari 2019 – 16:00-19:00 uur – Amsterdam
 • dinsdag 5 maart 2019 – 16:00-19:00 uur – Delft
 • dinsdag 19 maart 2019 – 16:00-19:00 uur – Veenendaal
 • dinsdag 26 maart 2019 – 16:00-19:00 uur – Zwolle
 Aanmelden
 
 Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'
Eergisteren
Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onderzocht en haar bevindingen geven aan dat door de school geïnitieerde loopbaaninterventie de capaciteit van ouders kan opbouwen en verbeteren om betrokken te zijn bij en te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van hun kind.  De interventie werkt echter anders voor ouders die zelf geen ervaring hebben met hoger onderwijs in vergelijking met ouders die dat niet hebben. Lager opgeleide ouders lijken zich minder bewust van de gevolgen van vroege onderwijsbeslissingen (profiel-keuze) in de loopbaan van hun kind. Zij verschillen ook in hun behoeften om betrokken te zijn bij de LOB: hun eigen behoeften prevaleert boven de behoeften om hun kind te kunnen helpen of steunen. Ondanks de impact van de loopbaaninterventie op hun oudercapaciteit, blijven lager opgeleide ouders onzeker als ouder over het gebruik van de opgedane informatie, begeleiding en ondersteuningsinstrumenten.Doorstroomgegevens en LOB
Eergisteren
Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van LOB, zodat ook het LOB-beleid kan worden aangepast. Hoe kan een school doorstroomcijfers uit het vervolgonderwijs gebruiken om LOB te verbeteren? De overstap- of doorstroommonitor, het doorstroomdossier en de monitor uitschrijving & switchers zijn schooloverstijgende instrumenten die hierbij helpen. Op onze website staan verschillende bronnen en handreikingen voor doorstroomgegevens bij elkaar:Op zoek naar een LOB-methode of product?
Eergisteren
Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een overzicht van alle LOB-methoden en LOB-producten voor vmbo, havo/vwo en mbo op haar website. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kunt u zelf aangeven waar u naar op zoek bent.