Online module versterken loopbaanontwikkeling

Monitor LOB mbo

Bedankt voor uw belangstelling. Deelname aan de LOB Monitor is niet meer mogelijk.

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe mee aan de Monitor LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit onder schoolleiders, decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders en leerlingen/studenten. .

Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende (online) focusgroepen. Ken je andere betrokkenen bij LOB/SLB op vmbo-, havo, - vwo of mbo-scholen die interesse in dit onderwerp hebben? Mail de link naar deze pagina dan vooral door.

Vragenlijst

Het invullen van de online vragenlijst duurt maximaal 15 minuten en is volledig anoniem; de resultaten zijn op geen enkele wijze te herleiden tot personen en/of scholen. Je kan de vragenlijst tot uiterlijk vrijdag 31 maart invullen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Focusgroepen

Om de resultaten van de vragenlijsten te verdiepen, organiseren we verschillende focusgroepen om de resultaten van de enquête en de gevonden verschillen met de eerdere metingen te bespreken. Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen staan hierbij centraal. De focusgroepen voor schoolleiders vinden plaats op 3, 5 of 11 april 2023 en voor decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders op 4, 12 of 13 april 2023. De definitieve datum wordt nader in overleg bepaald.

Aanmelden voor de focusgroepen kan via de vragenlijst of door een mail te sturen naar onderzoek@aoconsult.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten?

Wat houdt de Monitor LOB in?

Het Expertisepunt LOB heeft in 2018 en in 2020 een monitor-onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau AO Consult. Hierin is de stand van zaken op het gebied van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) in de scholen gemeten. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten die scholen organiseren, vindt dit jaar de eindmeting plaats. Alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland krijgen een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Er zijn vragenlijsten op maat ontwikkeld voor schoolleiders/locatiedirecteuren en decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders.

 

Waarom de Monitor LOB?

De Monitor LOB wordt uitgevoerd om een beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk en waar scholen behoefte hebben aan ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek worden door het Expertisepunt LOB gebruikt om richting te geven aan hun activiteiten en scholen en professionals nog beter te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

 

Wat vragen we van je?

Jouw medewerking is van groot belang om een goed beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk én van jouw ondersteuningsbehoefte. Daarom vragen we aan jou en aan alle betrokkenen bij LOB in jouw school om tussen maandag 13 februari en vrijdag 31 maart een vragenlijst in te vullen. Ook kan je deelnemen aan een verdiepende (online) focusgroep om de resultaten van de enquête en de gevonden verschillen met de eerste meting te bespreken. Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen staan hierbij centraal. De vragenlijsten komen maandag 13 februari a.s. online. Meer informatie Heb je een vraag of opmerking over het onderzoek? Je kan dan contact opnemen met het onderzoeksbureau via onderzoek@aoconsult.nl.

 

------------------------------------------------------------------------------------------