doorstromen 16 mei 2023

Opbrengsten bijeenkomst doorstromen 

Informatiedelen organisatie

Informatie vanuit MBO Raad, Ministerie van OCW, SLO, Vereniging Hogescholen en NRO

Keynote Nieuwgierig denken

Selectie slides

Flitscollege 1

LOB Leereenheid

Flitscollege 2

Gepersonaliseerd 100 dagen programma

Flitscollege 3

Wegwijzer studieactiviteiten

Flitscollege 4

Regionaal lerend netwerk VO-MBO en LOB regio Eemland

Flitscollege 5

Wat is er in de regio nodig voor een succesvolle samenwerking tussen mbo- en hbo instellingen?

Flitscollege 6

Albeda You

Flitscollege 7

Tijdig zaaien doet studiesucces oogsten

Flitscollege 8

Spirit4You

Flitscollege 9

Overstapcoach

Flitscollege 10

Glansrijk doorstromen

Flitscollege 11

LOB-ontdekkingsboekje per leerjaar

Flitscollege 12

Zomerschool

Flitscollege 13

Regionaal loopbaandossier

Kenniscreatie sessie 1

Oriëntatiejaar

Kenniscreatie sessie 2

Is de kortste of logische route altijd de beste?

Kenniscreatie sessie 3

Studievaardigheden