Expertisepunt LOB

LOB Versterkers

 

 

De afgelopen jaren hebben we steeds beter in beeld wat studenten in het mbo nodig hebben op het gebied van LOB. Door JOB en MBO Raad zijn dan ook ambitieuze afspraken gemaakt om LOB op scholen flink te versterken op de volgende thema's:

 1. LOB op school integraal aanpakken

 2. LOB in de beroepscontext versterken

 3. Alumni inzetten bij voorlichting en LOB

 4. Versterken van voorlichting over vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

Collega's van 16 mbo-scholen hebben tools en inspiratiematerialen ontwikkeld waarmee je zelf op jouw school praktisch aan de slag kan. De addendum op de Ambitieagenda LOB was hierbij richtinggevend.

Hier vind je de tools met uitleg én werkvormen om praktisch aan de slag te gaan op jouw school. De tools:

 • Praatplaat Loopbaanmomenten

 • Poster Wensen van studenten

 • Poster De student onderweg met LOB

 • Actiekaart Veranderstappen

 • Flyer LOB Awards

> Meer

Hier vind je praktijkvoorbeelden, video's en artikelen over de LOB-thema's:

 • LOB op school integraal aanpakken

 • LOB in de beroepscontext versterken

 • Alumni inzetten bij voorlichting en LOB

 • Versterken van voorlichting over vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

> Meer

De tools zijn mede mogelijk gemaakt door collega's van deze scholen: