Expertisepunt LOB

LOB en corona - havo/vwo

Scholen ontwikkelen in deze coronatijd onder hoge druk nieuwe manieren om hun leerlingen les te geven en informatiedagen te organiseren. Hierbij blijft onderwijs op afstand een belangrijke rol spelen. Maar hoe begeleid je leerlingen/studenten op afstand bij het keuzeproces? Hoe doen andere scholen dat en wat zijn handige links, tips en praktijkvoorbeelden?

Heb je hulp of advies nodig? Neem dan contact op met jouw regio-contactpersoon. Zij helpen je graag!

 

Nieuws

Oriëntatie op (de verandering) van de arbeidsmarkt

Jongeren doen minder ervaring op in een arbeidsomgeving, omdat er minder mogelijkheden zijn voor stage en leerbanen en veel jongeren hun bijbanen in afgelopen periode zijn kwijt geraakt. De ervaring leert dat jongeren wel goede ervaringen op kunnen doen met online platforms als studiekeuze123.nl. Wegwijs worden via zulke platforms heeft een positief effect op de ontwikkeling van een toekomstbeeld.

 

Voorbereiding op de overstap

Er zijn geen of veel minder fysieke oriëntatie-momenten (open dagen, meeloopdagen, bedrijfsbezoeken etc.), waardoor jongeren minder op ervaringen kunnen reflecteren. Op het vo wordt (woord enorm weggehaald) veel gewerkt met peer-to-peer coaches. Oud-leerlingen of studenten geven dan één-op-één voorlichting aan jongeren en kunnen antwoord geven op hun vragen op basis van hun eigen ervaring. In Zeeland organiseert men bijvoorbeeld half november op 3 scholen tegelijkertijd speeddates waarbij oud-leerlingen de oude vo-school bezoeken.

Voorbeelden voor oriëntatie-momenten zijn o.a.: 

Ook kunnen de webinars die InHolland rondom het thema ‘En de keuze is reuze’ heeft opgenomen interessant zijn:

Ouderbetrokkenheid

Het is bij onderwijs op afstand en hybride onderwijs belangrijk stil te staan bij de oudercommunicatie. Lesopafstand.nl geeft tips hoe je in de coronatijd kunt blijven communiceren met ouders. Voor leerlingen van alle niveaus geldt dat thuisopdrachten goed mogelijk zijn. Op de website van het Expertisepunt staan deze thuisopdrachten die ook in coronatijd goed uitvoerbaar zijn op het vmbo en deels ook op havo/vwo. Belangrijk is dat de opdrachten worden nabesproken.