Nieuws

Expertisepunt LOB

Subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom gepubliceerd

19-06-2023
De regels voor de subsidieverstrekking voor het versterken van de aansluiting in de beroepsonderwijskolom zijn op 19 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

;Veel studenten in het mbo en hoger onderwijs vallen uit of wisselen van opleiding (ongeveer 38%). Een deel hiervan is onnodig. Dit is vervelend voor de student, maar ook voor de arbeidsmarkt waar veel behoefte is aan goed geschoolde mbo- en hbo-studenten.
De subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepsonderwijskolom is gericht op het verbeteren van de aansluiting van opleidingen binnen de beroepskolom: van vo/vavo naar mbo, en van mbo naar hbo.

Versterken samenwerking

De overgang en verschillen tussen de opleidingsvormen blijken voor studenten vaak groter dan gedacht. Ook zijn studenten hier niet altijd (goed) op voorbereid. De subsidie is erop gericht om de samenwerking over de drie sectoren (vo, mbo en hbo) te verbeteren, door onderwijsprogramma’s van verschillende opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten. Zodat aankomend studenten beter landen in de vervolgopleiding die ze kiezen en er minder studenten uitvallen of switchen van opleiding.

Tekortsectoren

De subsidie wordt aangeboden voor opleidingen in de tekortsectoren: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. Daarnaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor opleidingen die opleiden voor andere sectoren waarin er regionaal tekorten zijn.

Mbo penvoerder

De regeling heeft een duur van drie jaar. Penvoerder is het mbo, in samenwerking met een of meerdere vo-scholen en hogescholen. Per subsidieaanvraag is een bedrag van €1.260.000 beschikbaar, uitgekeerd in 3 jaarlijkse termijnen. Er is in 2023 één aanvraagronde waarbij er maximaal twee aanvragen gedaan kunnen worden. In 2024 en 2025 zijn er twee aanvraagrondes per jaar, per ronde kan maximaal 1 aanvraag gedaan worden. De eerste aanvraagronde is van 1 juli tot en met 15 september 2023.

Webinar

Op 27 juni om 16.00 uur organiseert OCW voor iedereen die in deze subsidieregeling geïnteresseerd is een webinar. Nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie