Nieuws

Expertisepunt LOB

Ouderbetrokkenheid 2024 bij regelzaken en studeren

06-05-2024
Dit verkennende onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Blauw Research. In het onderzoek is – op basis van interviews met 28 ouders – gekeken naar de behoeftes en ervaren problemen van ouders bij het ondersteunen van hun kinderen bij de regelzaken rondom studeren. Hoewel de behoeftes van ouders bij de studiekeuze eigenlijk niet binnen de scope van het onderzoek vielen – daar is immers al onderzoek naar gedaan – brachten ouders dit tijdens de interviews wel vaak ter sprake. De onderzoekers hebben hier daarom in het onderzoek toch aandacht aan besteed.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Ouders zijn zeer emotioneel betrokken bij de fase van studiekeuze en regelzaken.

  • Ouders hechten het meeste belang aan het maken van de juiste studiekeuze, maar raken overweldigd door de grote hoeveelheid keuzes.

  • Ouders verwachten dat de praktische regelzaken makkelijk te regelen zijn en dat de informatie naar hen toe komt. Ze verwachten via mail door de middelbare school en vervolgopleiding te worden geïnformeerd over de belangrijkste regelzaken.

  • Van de Rijksoverheid verwachten ze een overzicht van de belangrijkste regelzaken. Het Persoonlijk Overzicht Studeren is niet heel bekend, maar wordt na het delen ervan tijdens het interview wel gewaardeerd.

  • De eindexamenbrief die OCW in oktober stuurt bevat relevante informatie, maar de inhoud van de brief wordt door de timing niet goed onthouden. Informatie over praktische zaken is relevanter op een later moment in het eindexamenjaar.

De conclusies van dit onderzoek zijn besproken in de werkgroepen van Student Centraal. Dit onderzoek helpt hen bij het doen van praktische aanbevelingen.

Download het onderzoek

Meer weten over LOB en ouderbetrokkenheid?