Nieuws

Expertisepunt LOB

Opbrengsten bijeenkomst doorstromen 16 mei 2023

07-06-2023
Op 16 mei organiseerde het Expertisepunt LOB de bijeenkomst Doorstromen. De 100 deelnemers aan de bijeenkomst, allen sleutelfiguren die een rol spelen bij het doorstroomproces vo-mbo-hbo, werden via het programma gestimuleerd om vanuit nieuwsgierigheid en verbinding inspiratie op te doen voor de doorstroomvraagstukken uit hun eigen regio.

Het vakinhoudelijke programma bestond uit presentaties over ontwikkelingen rondom de subsidie vmbo-mbo-hbo, de werkagenda MBO, praktijkgerichte programma’s vo en ontwikkelingen in het hbo. Daarna inspireerde de deelnemers elkaar door in 16 flitscolleges praktijkvoorbeelden rondom doorstromen met elkaar uit te wisselen. Tot slot reflecteerden de diverse regio’s met elkaar op de opbrengst van de dag en bespraken met elkaar welke vervolgstappen in hun school/regio gezet kunnen worden.

Benieuwd naar de opbrengsten? Bekijk deze webpagina.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-onderzoek (NRO).