Nieuws

Expertisepunt LOB

Haal de drempels naar beroepsonderwijs weg

23-01-2024
De in- en doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is noodzakelijk om in de vraag naar goed personeel te voorzien én jongeren te laten kiezen wat ze écht willen.

MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin schreef samen met VO Raad-voorzitter Henk Hagoort en Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, hierover het volgende opiniestuk dat op 16 januari jl. in De Telegraaf verscheen.

Hier ligt ook een belangrijke rol voor de LOB- en SLB-professionals.  Zowel op het vo, mbo als op het hbo geldt dat LOB/SLB en daarmee inzicht in talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van belang is voor het maken van weloverwogen keuzes in studie en loopbaan. ontwikkelen van een eigen identiteit en het leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij de student past. Dit gebeurt door het aanbieden van (arbeidsmarkt)informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en het begeleiden van de leerling/student middels het voeren van o.a. loopbaan(reflectie)gesprekken.

Lees het volledige artikel