Video's en webinars

Expertisepunt LOB

Video's en opnames van webinars, ter inspiratie, ter professionalisering en voor gebruik op jouw school of in de les.

Nog meer video's, informatie filmpjes en meer vind je op ons youtubekanaal : https://www.youtube.com/channel/UCxPyBuXKisD6asEAKJiUTAw.

Onderwijs

De docent als verbinder, Amin Asad

Amin Asad is docent recht op het mbo en hbo en is in 2021 door de Hogeschool Utrecht bekroond tot Docent van het Jaar. Aan het Versnelteam LOB mbo vertelde hij zijn persoonlijke verhaal en over zijn rol als docent.

Dat je als docent met oprecht contact, de juiste begeleiding en de juiste toon het leven van de studenten en daarmee een nieuwe generatie positief kan beïnvloeden. En nog belangrijker, dat de studenten hierdoor ook daadwerkelijk voelen dat hun ambitie, droom of idee haalbaar is.

Ofwel; het verhaal van Amin Asad ademt 'LOB'. Vervolgens ging Amin met het Versnelteam LOB in gesprek over doorstroom naar arbeidsmarkt en hbo, het inzetten van alumni en hoe we docenten bewuster kunnen maken van hun rol bij goed LOB.

>

De mbo-school als opleidingspartner voor een leven lang ontwikkelen in de regio

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een leven lang ontwikkelen. De mbo-school is voor de student een plek waar dit mogelijk is. De school maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk met beleid en een programma op het snijvlak van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), alumni en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hierdoor vormt de mbo-school voor de student de plek om zich te ontwikkelen. De vier uitgangspunten hiervoor zijn:

 • De basis voor een LLO is LOB

 • LOB en LLO is van iedereen.

 • Binding met de student is essentieel.

 • Onderwijs wordt in samenhang met partners in de regio georganiseerd.

Ontwikkeld in samenwerking met Project alumni en Kennispunt mbo Leven Lang Ontwikkelen.

 

>

Een leven lang loopbaanontwikkeling, Marlieke Ketelaars, manager development Koninklijke Van Oord

Als manager development vertelt Marlieke over de ontwikkeling van medewerkers binnen Koninklijke Van Oord en onderstreept daarbij de nut en noodzaak van LOB binnen de scholen vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

>

HBO doorstroom: loopbaanoriëntatie

Ervaringen van oud mbo-studenten in Zeeland die doorgestroomd zijn naar het hbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 project Zeeuwse Ambities

>

HBO-doorstroom: studievaardigheden

Ervaringen van oud mbo-studenten in Zeeland die doorgestroomd zijn naar het hbo.

©2020 project Zeeuwse Ambities

>

Het loopbaanverhaal van Manon Sprenkeler

In deze video vertelt Manon Sprenkeler haar loopbaanverhaal. Manon is ex-student Mediavormgeving RijnIJssel en inmiddels trotse eigenaar van haar eigen grafische ontwerp studio. In deze video vertelt zij over haar loopbaanervaringen op het vmbo en mbo en geeft tips voor het onderwijs.

Over studiekeuzestress en hoe betrokken docenten, praktijkgerichte opdrachten, alumni, stages en het deelnemen aan vakwedstrijden haar hebben geholpen bij haar loopbaanontwikkeling.

Meer weten?

>

LOB in de vakles: Het inspirerende LOB-verhaal van Amin Asad, docent van het Jaar 2021

'Onderwijs moet niet opleiden voor een vak of een baan, maar voor het leven' en 'ga als docent terug naar waar het om gaat: de student'. Dit zijn uitspraken van Amin Asad, Docent van het Jaar 2021.

Bekijk het inspirerende filmpje van het LOB-verhaal van Amin Asad.

Lees ook het praktijkvoorbeeld van Amin Asad 'opleiden doe je voor het leven.

>

LOB is van iedereen!, Daphne Wiersema HvA

Hoe geef je als bestuurder of schoolleider LOB een centrale plek binnen de school? En hoe ontwikkel je een gezamenlijke schoolvisie op LOB en geef je iedereen de ruimte binnen het onderwijsteam om hieraan bij te dragen? Bekijk het filmpje dat het Expertisepunt LOB samen maakte met Daphne Wiersema, lectoraat kansrijke schoolloopbanen bij de HvA. Zij vertelt hier meer over.
>

Loopbaanbegeleiding en inzet alumni

Dit filmpje geeft een impressie hoe alumni kunnen worden ingezet voor LOB-activiteiten en verbetering van het onderwijs.

>

Loopbaanbegeleiding en studentbeleving

Dit filmpje geeft een impressie hoe studenten de loopbaanbegeleiding ervaren in een omgeving waarbij LOB deel uitmaakt van het onderwijsprogramma.

>

Loopbaanbegeleiding in bbl onderwijs

Dit filmpje geeft een impressie hoe loopbaanbegeleiding kan worden geïntegreerd in bbl-onderwijs.

>

Loopbaanbegeleiding op het havo, vwo en hbo, hoezo?

In deze film van het Expertisepunt LOB wordt het belang van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op het havo/vwo en hbo geschetst vanuit het perspectief van jongeren, de wetenschap, decanen, LOB-experts en een LOB-samenwerkingsverband.

>

Loopbaanbegeleiding op het vmbo en mbo, hoezo?

In deze film van het Expertisepunt LOB wordt het belang van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op het vmbo en mbo geschetst vanuit het perspectief van jongeren, de wetenschap, decanen, LOB-experts en een LOB-samenwerkingsverband.

>

Loopbaangerichte leeromgeving

Deze film geeft uitleg over welke leeromgeving jongeren nodig hebben om loopbaankeuzes te leren maken en welke keuzes een kan school maken bij het inrichten van een loopbaangerichte leeromgeving.

 

>

Meer video's, filmpjes en opnamen

Kijk eens op ons youtubekanaal: https://www.youtube.com/@expertisepuntlob8960/videos
>

Presentatie Jeany van Beelen-Slijper, deel 1 'De wereld van de kiezende jongeren', 29 novemb

Hoe kunnen we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij?

In deze presentatie gaat Jeany van Beelen-Slijper, Associate lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap Hogeschool Inholland, in op hoe we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren kunnen voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij. Deel 1 gaat over het trilemma bij loopbaanontwikkeling en de kracht van verbinding: ‘De wereld van de kiezende jongeren en de rol van beroepsbeelden’.

Deze presentatie is gegeven als onderdeel van het webinar 'Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving' van het Expertisepunt LOB van 29 november 2021.

Meer weten?

>

Presentatie Jeany van Beelen-Slijper, deel 2 'De veranderende arbeidsmarkt', 29 november 202

Hoe kunnen we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij?

In deze presentatie gaat Jeany van Beelen-Slijper, Associate lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap Hogeschool Inholland, in op hoe we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren kunnen voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij. Deel 2 gaat over het trilemma bij loopbaanontwikkeling en de kracht van verbinding: ‘De veranderende arbeidsmarkt'.

Deze presentatie is gegeven als onderdeel van het webinar 'Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving' van het Expertisepunt LOB van 29 november 2021.

Meer weten?

>

Presentatie Jeany van Beelen-Slijper, deel 3 'De opleiders', 29 november 2021

Hoe kunnen we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij?

In deze presentatie gaat Jeanny van Beelen-Slijper, Associate lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap Hogeschool Inholland, in op hoe we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren kunnen voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij.

Deel 3 gaat over het trilemma bij loopbaanontwikkeling en de kracht van verbinding: ‘De opleiders’. Deze presentatie is gegeven als onderdeel van het webinar 'Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving' van het Expertisepunt LOB van 29 november 2021.

Meer weten?

>

Succesfactoren implementatie

Petra van der Wal van het Nordwin College vertelt in deze video over het praktijkvoorbeeld Succesfactoren implementatie LOB.

 

 

 

 

 

Onderdeel van de online-bijeenkomst 'Werk mee aan een toekomstbestendig LOB' van 8 oktober 2020.
>

Wat vinden scholen eigenlijk van het Expertisepunt LOB?

Als ik aan het Expertisepunt LOB denk.....

Deze zin maakten verschillende scholen af en maakten hier een vlogje van. Benieuwd en ook weten wat het Expertisepunt LOB voor jou kan betekenen?

Bekijk de vlog en stuur een mail naar info@expertisepuntlob.nl of benader jouw regio-contactpersoon.

>

Webinar Arbeidsmarktinformatie, een onderdeel van LOB/SLB

Het is in ieders belang dat jongeren een keuze maken voor een vervolgopleiding/beroep dat passend is en baankansen biedt.

In sommige sectoren is er veel werkgelegenheid en hebben werkgevers momenteel veel moeite om personeel te vinden. Toch behoren nog ruim één miljoen mensen tot het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel. Er is een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.

Een groot deel van de jongeren is geïnteresseerd in heldere en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt, zoals baankansen, salaris en voorlichting over beroepen. Daarmee krijgen ze inzicht in de kansrijke beroepen. Het lijkt dus belangrijk inzicht in deze perspectieven mee te nemen als een onderdeel van LOB en hiermee jongeren te ondersteunen bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze.

In dit webinar van het Expertisepunt LOB bekijken we arbeidsmarktinformatie vanuit verschillende perspectieven. Wat zegt onderzoek op dit gebied, wat doen scholen al met dit thema en wat kun jij zelf doen op jouw school?

Meer weten over arbeidsmarktinformatie?

 

 

 

Webinar Arbeidsmarktinformatie; een onderdeel van LOB, 30 november 2021
>

Webinar Associate Degree, vanuit verschillende perspectieven

Wie gaat er naar een Associate degree opleiding? Wat zijn de ervaringen van studenten, de studie- en loopbaanbegeleiding na een Associate degree opleiding en op de opleiding zelf?

Tijdens deze bijeenkomst wordt er stil gestaan bij de Associate degree opleidingen, vanuit verschillende invalshoeken bespreken we deze mooie vorm van opleiden. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: 

 • de omschrijving van niveau 5;
 • de aansluiting van de Associate degree op mbo, vo, bachelor en het werkveld;
 • voorbeelden van inspirerend Association degree onderwijs;
 • samenwerking mbo – hbo in het vormgeven van een Association degree opleiding
 • de ervaringen van studenten, docenten en werkgevers.

Webinar Associate Degree, vanuit verschillende perspectieven, 26 november 2021
>

Webinar De kansen van alumni binnen LOB

 • Weten hoe je studenten bindt ten behoeve van jouw alumni-beleid?
 • Voorbeelden zien hoe je alumni kunt inzetten bij jouw LOB-activiteiten en bij het werken met doorstroomgegevens?
 • Aan de slag met alumni en LOB op jouw school?

Bekijk dan het webinar De kansen van alumni binnen LOB.

Webinar De kansen van alumni binnen LOB, 25 mei 2021, georganiseerd in samenwerking met project Alumni MBO Raad
>

Webinar Hoe maken we LOB levendig, herkenbaar en relevant

Hoe kijken jongeren, alumni, docenten en onderzoekers naar LOB, welke bruikbare tips hebben zij voor het vormgeven van LOB? Wat vraagt dit van de school en hoe richt je een loopbaangerichte leeromgeving in?

Webinar Hoe maken we LOB levendig, herkenbaar en relevant, 25 maart 2021
>

Webinar Jongeren over LOB

Dat jongeren LOB belangrijk vinden is een ding dat zeker is. Maar hoe maak je LOB levendig, herkenbaar en relevant? Weten hoe je LOB binnen jouw onderwijscontext nog beter kan laten aansluiten op de behoeften en belevingswereld van jongeren? Bekijk dan dit webinar.

Gepresenteerde praktijkvoorbeelden:

Webinar Jongeren over LOB, 13 april 2021
>

Webinar Keuzeruimte binnen keuzedelen en meer....

Benieuwd naar de stand van zaken en actuele ontwikkelingen rondom keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo? Dit webinar van het Expertisepunt LOB is niet alleen gericht op het delen van kennis, maar vooral op het delen van opgedane ervaringen én oplossingen.

Webinar Keuzeruimte binnen keuzedelen en meer...., 5 oktober 2021
>

Webinar LOB en Kansengelijkheid

In dit webinar wordt de link tussen LOB en kansengelijkheid in het onderwijs besproken. Geeske Strating presenteert haar onderzoek over kansengelijkheid en studiekeuze voor kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond, gevolgd door een panelgesprek met professionals in en rondom het onderwijs. Het Expertisepunt LOB licht een aantal tools toe en verwijst de kijker naar interessante websites binnen het thema van het webinar.

Naar aanleiding van deze video vragen aan het Expertisepunt LOB? Stuur dan een e-mail naar: info@expertisepuntlob.nl.

 

Webinar LOB en Kansengelijkheid, 8 december 2022
>

Webinar Meer praktijkgericht onderwijs op de havo

Helpt meer praktijkgericht onderwijs op de havo om LOB te verduurzamen? Deze vraag staat centraal tijdens dit webinar van het Expertisepunt LOB, waarbij aandacht is voor de uitkomsten van een onderzoek naar meer praktijkgericht onderwijs op de havo, inspirerende praktijkvoorbeelden en de mening van jongeren zelf.

Webinar Meer praktijkgericht onderwijs op de havo, 30 september 2021
>

Webinar Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: Wat werkt?

Hoe zorg je ervoor dat je goede samenwerking met je partners in de regio realiseert? Welke elementen zijn van belang om het verbeteren van de doorstroom in jouw regio in samenwerking met elkaar te realiseren? Wat zorgt ervoor dat mensen zich ook echt verbonden voelen en met elkaar aan de slag gaan?

In opdracht van het Expertisepunt LOB is een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en ontwerpcriteria van succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom en aansluiting met een focus op LOB. Ben jij benieuwd naar de resultaten? En wil je graag meer weten over hoe je de samenwerking op het gebied van doorstroom en aansluiting in jouw regio kunt verbeteren? Bekijk dan dit webinar van het Expertisepunt LOB!

Webinar Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: Wat werkt?, 12 oktober 2021
>

Webinar Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving

Hoe kun je als school- of teamleider toekomstbestendige LOB faciliteren en wat betekent dit voor het LOB-programma en de regionale samenwerking?

 

Ontwikkelingen als de Nieuwe Leerweg en het praktijkgerichte havo-vak versterken de noodzaak van regionale verbinding met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Tijdens deze middag voor schoolleiders en teamleiders staan toekomstbestendige LOB en goede samenwerking met regionale partners hiervoor centraal.

Aan bod komen vragen als: wat is toekomstbestendige LOB? Hoe kun je leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van een realistisch beeld van de (toekomstige) beroepspraktijk en arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor het LOB-programma en de samenwerking met bedrijven en andere partners in de omgeving? Hoe kun je dit als school- of teamleider faciliteren?

 

 

 

 

 

 

 

Webinar: Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving, 29 november 2021
>

Webinar Werk mee aan een toekomstbestendig LOB

Margriet Overmeyer, projectleider van het Expertisepunt LOB, opent de webinar 'Werk mee aan een toekomstbestendig LOB' van 8 oktober 2020 van het Expertisepunt LOB en vertelt kort meer over het Expertisepunt LOB.

 

 

 

 

 

Webinar Werk mee aan een toekomstbestendig LOB, regio Noord, 8 oktober 2020
>