Nieuws

Expertisepunt LOB

Werkagenda mbo: subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB van kracht

24-05-2023
Het kabinet stelt tot aan het einde van 2027 via de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB extra geld beschikbaar voor LOB in het mbo zoals afgesproken in de Werkagenda mbo. Er wordt jaarlijks structureel 33 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor LOB in het mbo. Dit biedt mbo-scholen dé kans om structureel aan de slag te gaan met het verbeteren en borgen van loopbaanontwikkeling, - oriëntatie en begeleiding op hun school!

De subsidie kan door de mbo-instelling worden gebruikt voor:

  • het inzetten van extra fte voor LOB;

  • het vrijmaken van personeel voor:

    • het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken, waardoor de student met een breed palet aan werkgevers en beroepen kennis maakt;

    • het begeleiden van studenten tijdens de studie en bij het kiezen van een stageplek en -richting; of

  • het volgen van een bijscholingscursus of -training om de LOB-deskundigheid van docenten met LOB-taken en loopbaanbegeleiders te verbeteren.

Doorlopende lijn in oriëntatie

Het verbeteren van de kwaliteit onderwijs – arbeidsmarkt is één van de drie prioriteiten uit de Werkagenda mbo. LOB is door de minister van OCW als verplichte maatregel genoemd. Onderdeel van deze ambities is ook het creëren van een doorlopende lijn in de oriëntatie en begeleiding vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en het hbo, en met een soepele overgang naar de arbeidsmarkt.

Zie jij kansen en wil je graag aan de slag. Het Expertisepunt LOB denkt graag met je mee. Hou ook vooral onze website of nieuwsbrief in de gaten, zodat je met deze subsidie een zo groot mogelijke impact op LOB kunt creëren.

 

Meer informatie