Nieuws

Expertisepunt LOB

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

16-11-2023
De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2024 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 16 november 2023 subsidie voor nazorg in studiejaar 2024/2025 aanvragen.

Het doel van deze subsidie is mbo-scholen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding.
Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/nazorg-mbo-2022-2023.

Nazorg wordt wettelijke taak vanaf augustus 2025

In het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk dat momenteel in de maak is, bieden mbo-scholen extra loopbaanbegeleiding in de laatste fase van de opleiding en na diplomering. Hiermee wordt de nazorg opgenomen als wettelijke taak voor mbo-scholen in de Wet educatie en beroepsonderwijs. De verlenging van de Subsidieregeling nazorg zorgt ervoor dat mbo-scholen hun aanpak voort kunnen zetten tot de beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel per 1 augustus 2025.