Nieuws

Expertisepunt LOB

Verbeteringen nodig in loopbaanbegeleiding voor vmbo-leerlingen met migratieachtergrond

07-02-2024
De loopbaanbegeleiding voor vmbo-leerlingen met een migratieachtergrond sluit onvoldoende aan bij wat deze leerlingen nodig hebben om een weloverwogen loopbaankeuze te maken. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van recent onderzoek in samenwerking met het Kohnstamm instituut.

Omdat vmbo-leerlingen al vroeg een richting voor hun loopbaan moeten kiezen en dit vaak lastig vinden, is het belangrijk dat scholen hen hierbij goed begeleiden. Dit geldt des te meer voor jongeren met een migratieachtergrond. Zij hebben vaak een beperkter en minder realistisch beeld van beroepen in Nederland. Hierdoor kiezen ze vaker voor opleidingen met een ongunstig arbeidsmarktperspectief. Onvoldoende aansluiting

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma in het voortgezet onderwijs, kan deze jongeren helpen. Maar uit recent onderzoek van het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut blijkt dat LOB onvoldoende aansluit bij wat deze leerlingen nodig hebben. De onderzoekers voerden met elf scholen gesprekken over hoe zij LOB effectiever kunnen inzetten door ouderbetrokkenheid te versterken en door leerlingen beter voor te bereiden op LOB-activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, en hen achteraf te laten reflecteren op hun ervaringen.


Belang stage

De onderzoekers benadrukken, op basis van een literatuurstudie, in verschillende gesprekken met leerlingen en docenten en interventieonderzoek, dat het belangrijk is dat leerlingen de kans krijgen om ervaringen op te doen in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van korte stages. Zo krijgen ze een beter beeld van wat de verschillende sectoren en beroepen inhouden.

 

Download het onderzoek