Nieuws

Expertisepunt LOB

Stagekansen gelijkwaardig maken

03-06-2024

Een actie-onderzoek naar de ervaringen en knelpunten van HvA-studenten in het stageproces.

Stages vormen een belangrijk onderdeel van curricula in het mbo en hbo. Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Daarnaast bieden stages de gelegenheid om waardevolle professionele netwerken op te bouwen en een realistisch beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. Voor studenten vormen stages dan ook een belangrijke voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat niet alle studenten in gelijke mate hiervan kunnen profiteren. In dit rapport worden ongelijke stagekansen besproken vanuit  een breder perspectief op kansenongelijkheid binnen het stageproces dan enkel stagediscriminatie.

Download het rapport