Nieuws

Expertisepunt LOB

Scan Studentbegeleiding op Maat

25-06-2024

Wat komt er allemaal kijken bij het vormgeven van een programma/leerlijn voor studentbegeleiding binnen de hbo-opleiding?

De 'Scan Studentbegeleiding op Maat' is er om hbo-opleidingen die hiermee aan de slag willen (bv. in het kader van een curriculumherziening of omdat ze hun programma willen herijken) te ondersteunen.

Studentbegeleiding (SB) omvat alles wat een opleiding doet om studenten te helpen de opleiding met succes te doorlopen, zich te ontwikkelen van student naar professional – met zicht op de eigen, unieke talenten – en om passende loopbaankeuzes te maken binnen de opleiding, maar ook daarna. Daarbij vormt studentbegeleiding de ‘lijm’ die de verschillende onderdelen van de opleiding met elkaar kan verbinden en de student op een logische manier meeneemt op reis door de opleiding en bij ‘persoonlijke leerpaden’.

Wanneer het nodig is om SB opnieuw of verder vorm te geven, bijvoorbeeld door het invoeren van formatief handelen binnen een nieuw curriculum, dan biedt de SB-scan: 

  • een gestructureerd overzicht van de elementen die een rol spelen bij het vormgeven van studentbegeleiding binnen de opleiding.

  • handvatten voor het maken van beredeneerde keuzes voor het vormgeven van studentbegeleiding in de opleiding aan de hand van reflectievragen. 

Meer weten? Download de scan studentbegeleiding op maat