Nieuws

Expertisepunt LOB

Rapportage Pilots praktijkgericht programma vmbo

13-02-2024
Vanaf 2021 vindt in het vmbo een pilot plaats waarin er nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) worden ingevoerd in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl). Op de vmbo-gl of vmbo-tl-scholen in de pilot krijgen leerlingen een praktijkgericht programma.

De rapportage uit 2023 sluit aan op de 1e monitorrapportage (Rapportage monitor- en evaluatieonderzoek pilot praktijkgericht programma en nieuwe leerweg vmbo, september 2022). Het gaat om een pilot in het vmbo met nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl).

Download de rapportage