Nieuws

Expertisepunt LOB

Praatplaat ‘Via de best passende mbo-leerroute op weg naar duurzame inzetbaarheid’

17-05-2023
Jongeren en (jong)volwassenen hebben baat bij een mbo-leerroute die aansluit op wie ze zijn en wat ze kunnen. Voor veel jongeren en (jong)volwassenen is de best passende mbo-leerroute snel en goed te duiden. Echter: voor sommigen vraagt dit extra aandacht en kunnen we dit vanuit het mbo niet alleen. Gewoonweg omdat deze jongeren en (jong)volwassenen vaak in een meer kwetsbare situatie zitten en daardoor met meerdere instanties en organisaties te maken hebben.

Des te belangrijker om samen – en met de jongere of (jong)volwassene - een goede afweging te maken wat de best passende leerroute is en wat er nodig is om deze succesvol te laten verlopen. Het kiezen van een best passende leerroute vraagt dan dus extra meedenkkracht van partijen om hen heen.

Het mbo geeft graag samen met deze partijen, in het belang van de lerende, inclusief advies over deze best passende leerroute, als opstap richting zelfredzaamheid en een goed vervolg in de maatschappij.

In deze praatplaat staat het inclusief advies - aan de voor- en achterkant van een mbo leerroute - centraal

Download de praatplaat

Toelichting op de praatplaat