Nieuws

Expertisepunt LOB

Panelonderzoek over LOB van JOBmbo

07-06-2023

Dit panelonderzoek over LOB van JOBmbo geeft een landelijk beeld van wat studenten op hun school van LOB vinden, zodat de gelden uit de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB voortvloeiend uit de Werkagenda mbo zo doelgericht mogelijk kunnen worden ingezet voor de loopbaanontwikkeling van jongeren. De studentenraden hebben immers instemmingsrecht op de kwaliteitsafspraken.

De resultaten van dit panelonderzoek zijn niet alleen interessant voor studentenraden, maar zeker ook voor schoolbesturen, beleidsmakers, uitvoerders en anderen die zich bezighouden met LOB.

Het kabinet stelt tot aan het einde van 2027 via de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB extra geld beschikbaar voor LOB in het mbo zoals afgesproken in de Werkagenda mbo. Scholen kunnen het extra geldgebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken of het begeleiden van studenten bij het kiezen vaneen stageplek en –richting.

Op 8 mei heeft JOBmbo een inhoudsdag georganiseerd om de studentenraden uit te leggen wat de werkagenda inhoudt en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.  In een sessie over LOB is aan de studentenraden uitgelegd hoe ze samen met het College van Bestuur het gesprek kunnen aangaan, zodat zij samen met het bestuur kunnen beslissen waar het extrageld in geïnvesteerd kan worden.

Om studentenraden een landelijk beeld te geven van wat mbo-studenten van LOB vinden, heeft JOBmbo een vragenlijst opgesteld en verspreid onder mbo-studenten in Nederland. Deze vragenlijst is afgestemd met het Expertisepunt LOB. 

Download de resultaten van het panelonderzoek LOB van JOBmbo