Nieuws

Expertisepunt LOB

Monitor LOB

30-08-2023
Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, wordt door onderzoeksbureau AO Consult de LOB Monitor uitgevoerd. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2023. Dit rapport vat de uitkomsten samen van de eindmeting in 2023.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en met input vanuit een sessie met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders is een reeks aanbevelingen opgesteld om LOB in vo en mbo verder te verbeteren.

Download de eindmeting van de LOB Monitor