Nieuws

Expertisepunt LOB

Kamerbrief over voortijdig schoolverlaters 2022-2023

11-03-2024
In deze brief informeert de minister de Kamer over de nieuwste cijfers van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaten (hierna: vsv).

Uitval blijft onverminderd hoog

In studiejaar 2022-2023 hebben 30.246 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig verlaten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de vorige meting. In studiejaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe vsv’ers. Deze aantallen zijn te hoog en liggen nog te ver af van de in de werkagenda mbo afgesproken doelstelling: minder dan 18.000 nieuwe vsv’ers in 2026. De vsv-cijfers zijn te raadplegen op het dashboard ‘Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’.

Om het tij te keren is  het actieplan vsv aan de Kamer gestuurd. In dit actieplan zet de minister stevig in op het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van vsv: persoonlijke problemen, ongediplomeerde uitstroom naar werk (groenpluk) en een niet passende studiekeuze. De nieuwste vsv-cijfers laten wederom zien dat dit actieplan hard nodig is.

Download de Kamerbrief