Nieuws

Expertisepunt LOB

Kamerbrief over praktijkgerichte programma’s vmbo

17-05-2023
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerde op 11 mei 2023 de Tweede Kamer over de praktijkgericht programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Hij wil dit laten ingaan in het schooljaar 2024-2025.

In deze brief wordt uiteengezet hoe scholen deze praktijkgerichte programma’s in het vmbo mogen aanbieden.

De volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is een praktijkgericht programma?

  • Welke praktijkgerichte programma’s kunnen vmbo-scholen aanbieden?

  • Welke plek krijgen praktijkgerichte programma’s in de leerwegen?

  • Welke rol speelt het praktijkgerichte programma in de doorstroom naar het havo?

  • Welke bekostiging krijgen scholen voor het aanbieden van het praktijkgerichte programma?

Download de Kamerbrief