Nieuws

Expertisepunt LOB

Kamerbrief over het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

16-11-2023
Met deze maatregelen wil de minister de uitvoering van het bsa meer in lijn brengen met de bedoeling van het instrument: ervoor zorgen dat de student met de juiste begeleiding een passende opleiding kan voltooien.

Via deze Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer dat hij voornemens is om de verbetermaatregelen voor het mbo door te voeren, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Het gaat hier immers niet om nieuwe beleidsvoornemens, maar om verbetering van de uitvoering van bestaand beleid sinds de invoering van het bsa in het mbo in 2017.

Het betreft de volgende maatregelen:

  1. Het blijven monitoren van het bsa om beter zicht en een betere controle te krijgen op de uitvoering van het bsa conform de wettelijke kaders en doelen.

  2. Het aanpassen en verduidelijken van de ‘handreiking bsa voor scholen’. Deze handreiking is opgesteld door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo van de MBO Raad.

  3. Samen met de MBO Raad en JOB inzetten op goede communicatie waarmee scholen worden aangespoord om het bsa goed toe te passen. 

  4. Door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo laten inventariseren of bij iedere school het bsa beleid conform de wettelijke kaders wordt uitgevoerd, en of de toepassing, vorm en spelregels helder zijn voor mbo-studenten.

Lees de gehele Kamerbrief