Nieuws

Expertisepunt LOB

IBO-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd

16-11-2023
Donderdag 15 november is het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd en gedeeld met de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar heeft de IBO-werkgroep haar taakopdracht uitgevoerd die in essentie neerkwam op: hoe moet het mbo worden vormgegeven om toekomstbestendig te zijn?

In het rapport beschrijft de werkgroep het huidige stelsel en maakt zij een analyse in lijn met de door haar gesignaleerde trends van krimp, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving Hieruit komen 6 aandachtspunten en 19 beleidsopties naar voren om het mbo voldoende toekomstbestendig te maken. Onder toekomstbestendig wordt verstaan dat het mbo onder veranderende omstandigheden in staat is om kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te realiseren.

De volgende zes aandachtspunten worden genoemd:

Bij veel van deze aandachtspunten kan LOB één van de knoppen zijn om effect hierop te sorteren.

Download het rapport