Nieuws

Expertisepunt LOB

Het stimuleren van studentsucces; de student ècht centraal?

25-06-2024
Op 20 juni is Kariene Mittendorff officieel geïnstalleerd als lector Studentsucces bij het Saxion-lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs.
De titel van haar lectorale rede ‘Stimuleren van studentsucces, de student centraal?’ bevat een vraagteken. Dat is niet voor niets. Want wat is er voor nodig om de student daadwerkelijk centraal te zetten in de omslag in het onderwijs, van studiesucces naar studentsucces?

Kariene Mittendorff gaat in haar lectorale reden in op welke rol je als hogeschool  wilt spelen in de socialisatie van studenten, en hoe je dat concreet kan doen. Ze breekt hierbij een lans voor een meer pedagogisch perspectief op ons onderwijs, en tegelijkertijd voor het meer centraal stellen van studenten in onze aanpak.

In haar rede worden daarom een aantal onderwerpen behandeld die meer invulling geven aan een holistisch perspectief op studentsucces, waarbij de pedagogische opdracht én de student een centrale plek hebben. 

Download de lectorale rede van Kariene Mittendorff