Nieuws

Expertisepunt LOB

Gezocht: enthousiaste docenten voor een professionele leergemeenschap!

03-07-2023
Wil jij praktisch aan de slag met het versterken van gefundeerde loopbaankeuzes?  Meld je dan vóór 5 september 2023 aan met een mail met jouw motivatie via: info@expertisepuntlob.nl.

Afkomst is in Nederland helaas nog te vaak bepalend voor kansen op de arbeidsmarkt. Mensen met een migratieachtergrond moeten – bij gelijke kwalificaties, kennis en vaardigheden – aantoonbaar vaker solliciteren naar banen of stages. Zij krijgen minder kansen om door te stromen en zijn vaker en langer afhankelijk van uitkeringen. Dit geldt in verhoogde mate voor nieuwkomers. Dit maakt dat de groep met een migratieachtergrond – hoe divers deze in zichzelf ook is – als geheel minder kansen krijgt op de arbeidsmarkt dan mensen zonder migratieachtergrond, zeker in economisch mindere tijden. Tegelijkertijd schreeuwen veel sectoren al een tijd om goede krachten en zal de arbeidsmarkt in deze sectoren ook de komende jaren getekend zijn door krapte.

 

Wat gaat de professionele leergemeenschap doen?

Vanuit literatuurstudie zal het Expertisepunt LOB een select groepje scholen begeleiden in een professionele leergemeenschap met als doel:

  1. we ontwikkelen interventies

  2. we testen ze uit in de praktijk

  3. we delen kennis en ervaring

  4. kennisdeling met andere scholen in het land

De leergemeenschap zal zich focussen op het ontwikkelen van een aanpak voor in ieder geval:

  • vergroten van self-efficacy en beroepsinteresse via kenniswerving;

  • omgaan met verwachtingspatronen.
     

Wie zoeken we?

Voor de professionele leergemeenschappen is het Expertisepunt LOB op zoek naar onderwijsprofessionals van ca. 10 vmbo- scholen (met een grote populatie leerlingen met een migratieachtergrond) en 10 ISK's.

 

Meer weten? Download de flyer