Nieuws

Expertisepunt LOB

Decanensymposium UVA-HvA: Kansrijk Kiezen

02-08-2023
Op donderdag 21 september 2023 vindt het 34ste Nationaal Decanensymposium UvA-HvA plaats, met als thema kansrijk kiezen. Het programma van het symposium is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB.

Mag je studiekeuze sturen in het collectief belang?

In veel sectoren - ook de essentiële - is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers, met grote gevolgen voor de samenleving. En er speelt meer. De arbeidsmarkt gaat de komende decennia onherkenbaar veranderen. Robotisering bedreigt vele banen én zal zorgen voor gloednieuwe werkzaamheden die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen.

Wat betekent dit voor het onderwijs? Moet je dit soort arbeidsmarktinformatie meenemen in de studie- en beroepskeuzebegeleiding van jongeren? Enerzijds is er een zwaarwegend maatschappelijk belang én maakt het de beroepskeuze van jongeren kansrijker. Anderzijds is er de verworvenheid van individuele keuzevrijheid van jongeren.
En wat betekent deze ontwikkeling voor de rol van de begeleider? Is het beter om je hart te volgen of te kiezen op grond van kansen op de arbeidsmarkt?

We onderzoeken het spanningsveld tussen arbeidsmarktperspectieven en de persoonlijke keuzevrijheid en wat dit betekent voor de begeleiding door decanen, studiekeuzeadviseurs, mentoren en loopbaanbegeleiders uit het vo en mbo. We maken praktische en morele dilemma’s zichtbaar en bespreekbaar en nodigen je uit je eigen positie hierin te onderzoeken.

In de break-out sessies reiken we perspectieven, ideeën en concrete handvatten aan.

Dit jaar is het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB tot stand gekomen.

Programma en aanmelden