Nieuws

Expertisepunt LOB

De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

15-02-2024

Jongere kiest studie niet om baankans

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding. Dat blijkt uit CPB-onderzoek dat op 6 februari is gepubliceerd, waarin voor verschillende onderwijsniveaus en studierichtingen de arbeidsmarktperspectieven naast studie-inschrijvingen worden gelegd.

Welke studie iemand heeft gedaan, doet ertoe bij het betreden van de arbeidsmarkt. Het startsalaris en de baankans verschillen tussen sectoren. Over tijd kunnen de arbeidsmarktperspectieven ook verschuiven. Zo wordt verwacht dat er in de toekomst meer vraag zal zijn naar technisch geschoolde mensen.
Vanuit economisch perspectief en vanuit maatschappelijk belang is het wenselijk dat jongeren bij hun studiekeuze in zekere mate rekening houden met veranderende arbeidsmarktperspectieven. Als studie-inschrijvingen niet of nauwelijks reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontstaat het risico dat tekorten in bepaalde sectoren blijven voortbestaan. En dat terwijl mensen die niet de juiste vaardigheden hebben werkloos zijn. Met het oog op deze risico’s is het van belang te weten hoe de arbeidsmarktperspectieven van verschillende studierichtingen zich ontwikkelen en in hoeverre het aantal inschrijvingen per studierichting meebeweegt met deze perspectieven.

In dit onderzoek leggen we per studierichting het arbeidsmarktperspectief naast de studieinschrijvingen en concluderen we hieruit dat studiekeuzes niet aantoonbaar meebewegen met de arbeidsmarkt.

Download het volledige onderzoek