Nieuws

Expertisepunt LOB

Ben jij een projectadviseur die het LOB in het mbo een duurzame stap verder kan brengen?

19-06-2024
Het Expertisepunt LOB, initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen, zoekt een ervaren en daadkrachtige projectadviseur die op het snijvlak van uitvoering en beleid aan de slag gaat om LOB in het MBO een stap verder te brengen.

Je geeft uitvoering aan het projectplan van het Expertisepunt LOB, waarbij jij binnen het landelijk projectteam het mbo vertegenwoordigt. Je weet dat LOB binnen de Werkagenda mbo een belangrijke plek inneemt en kunt zowel op beleidsmatig als op projectniveau uitvoering geven aan de doelstellingen die in de werkagenda voor LOB zijn opgenomen. Je legt daarbij verbinding met de andere thema’s/prioriteiten die in de Werkagenda worden beschreven, zoals kansrijk opleiden, LLO en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Op die manier zorg je niet alleen voor een positieve impuls aan LOB op MBO Scholen op de korte termijn, maar ook voor verankering van LOB in de MBO sector op de lange termijn.

Download de volledige vacaturetekst

Ben je enthousiast? Stuur je motivatie en cv vóór 10 juli 2024 naar hrm@mboraad.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 15 juli 2024.