LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Omgaan met tegenstellingen (1)

Jongeren ervaren niet alleen hun eigen oordelen en vooroordelen ten opzichte van het uitvoeren van een bedrijfsbezoek, maar ervaren ook de mogelijke oordelen en vooroordelen van de mogelijke praktijkbegeleider. Hierdoor zijn ze beter in staat zowel hun eigen als het perspectief van de praktijkbegeleider ‘aan den lijve’ te ondervinden en daardoor beter kunnen anticiperen en reageren op mogelijk negatieve situaties.

Opdracht afkomstig van het project LOB Gelijke Kansen