Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Kenniskring - decanen MHV

We hebben nog een laatste Kenniskring voor decanen MHV in dit schooljaar.

Programma
De Kenniskringen hebben als doel ontmoeten en delen van kennis en ervaringen. We hebben voor de bijeenkomst van 8 juni een programma gemaakt dat aansluit bij jullie wensen uit de laatste bijeenkomst in februari van dit jaar. De volgende thema’s staan op het programma: 

 

  1. Werken met een methode voor LOB, welke zijn er en wat zijn de ervaringen. We benaderen het werken met een methode in relatie tot het werken met de Curriculumplanner. Relevante links op onze site: 
    LOB-methoden | Expertisepunt LOB 
    Lob-curriculumplanner
     
  2. Hoe om te gaan met de problemen die scholen ervaren met het doorstroomrecht van Mavoleerlingen naar Havo. Leerlingen die gebruik maken van het doorstroomrecht (nogal eens door druk van ouders) en vervolgens falen. We willen het gesprek hierover aangaan vanuit Lob. We doen dat door met jullie te onderzoeken wat er in het Lob-programma van de school versterkt kan worden in de begeleiding van leerling en ouders bij de keuze voor Havo met doorstroom naar Hbo of de weg via Mbo naar Hbo. 

 

voor meer informatie en/of aanmelden, stuur een mail naar

Jannie Steegenga of Martha Netten

(aanmelden kan t/m 2 juni 2023)

 

 

8 juni 2023
9.00-11.00/11.30 uur
GSR, Valenciadreef 15, 3067 WLRotterdam
Rijnmond/ZHZ

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.