Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Versterken van gefundeerde loopbaankeuzes

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de werkagenda 'Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt' (VIA) voor elke professional die leerlingen met een (niet-Westerse) achtergrond begeleidt bij de loopbaanontwikkeling.

Ben jij een professional die leerlingen met een (niet-Westerse) migratieachtergrond begeleidt in de ontwikkeling van hun loopbaan? Ben je bijvoorbeeld werkzaam op een vmbo- of ISK-school? Of heb je via een andere manier te maken met deze doelgroep? Kom dan naar deze bijeenkomst!

 

Het programma staat bol van wetenswaardigheden rondom de twee thema’s “omgaan met verwachtingen” en “werken aan zelfvertrouwen door kennis van opleiding en beroep”.

 

Je wordt meegenomen in de belevingswereld van jongeren met een migratieachtergrond, je hoort interessante sprekers en je volgt workshops die worden aangeboden door een van de deelnemende scholen van het project. Er is een panel met leerlingen die in gesprek gaan over de ontwikkelde lesactiviteiten en bovendien ga je naar huis met een pakket heldere lessen die je meteen kan inzetten in je klas(sen). Vooral medewerkers van scholen die mee willen doen als 'tweedering-school' en de ontwikkelde lesactiviteiten willen uitproberen worden uitgenodigd om deel te nemen, maar elke geïnteresseerde professional is van harte welkom!

Inschrijven
7 november 2024
12:30-17:00
Het Huis, Boorstraat 107 in Utrecht

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.