Kwaliteitsborging

Expertisepunt LOB

LOB-begeleiding

De begeleider (slb-er, coach, mentor, docent) begeleidt jongeren en voert het LOB-programma uit. Om de kwaliteit van de LOB-begeleiding  te borgen wordt jaarlijks de PDCA-cyclus doorlopen.
Meer weten over hoe je LOB-begeleiding kunt vormgeven en de kwaliteit kunt borgen? Bekijk dan onderstaande infographics, wegwijzers en tools.

Inspiratie uit praktijk, onderzoek en het nieuws

LOB-praktijkvoorbeelden
Bustour vmbo-mbo
Bustour vmbo-mbo, nu ook virtueel!

Mentoren en afdelingsleiders uit de bovenbouw van het vmbo, proeven de sfeer op mbo-scholen in en om de stad Utrecht tijdens een vo-mbo bustour. Mbo-scholen krijgen zo de mogelijkheid te laten zien hoe hun onderwijs vormgegeven is. Mentoren uit het vo kunnen op hun beurt informatie uitwisselen met collega’s en krijgen een beter beeld van het aanbod op het mbo. De bustour is dit jaar verpakt in een online omgeving!

 

LOB-nieuws
Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2019-2020

Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen op de doorstroom en instroom? Wat is de invloed van keuzedelen in het mbo op de aansluiting op het hbo?

MBO Groeiboek over kwaliteitszorg in het mbo
Annemiek Staarman en Ton Bruining presenteren 5 dimensies van kwaliteitszorg in het MBO. Ook voor andere onderwijssectoren biedt deze publicatie interessante handreikingen en handige tools.