Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

LOB wandeling

Loop je met ons mee?

Op het Friesland College starten ze het nieuwe schooljaar op een (inter)actieve en bijzondere manier: nieuwe studenten leren elkaar én hun nieuwe omgeving beter kennen door het maken van een wandeling.
Een LOB-wandeling waarbij de vijf loopbaancompetenties aan bod komen en waarbij ook aandacht is voor kansengelijkheid en diversiteit. De vijf loopbaancompetenties, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, netwerken, werkexploratie en loopbaansturing krijgen op een toegankelijke en speelse manier aandacht binnen de wandeling. Bij iedere competentie zijn een aantal opdrachten bedacht die de student inzicht geven in het eigen loopbaanproces tot nu toe en ze vraagt vooruit te kijken naar de toekomst. Omdat er bij bijna alle opdrachten ook aandacht is voor uitwisseling en reflectie, leren de nieuwe studenten niet alleen zichzelf, maar ook elkaar beter kennen.

Betrokken school

Frieslandcollege

Contactpersoon

Alinda Kiel, a.kiel@fcroc.nl