Expertisepunt LOB

Beleidsontwikkelingen

Het Expertisepunt LOB is betrokken bij diverse landelijke onderwijskundige beleidsontwikkelingen. LOB speelt bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Over een aantal van deze beleidsontwikkelingen en hoe LOB kan helpen deze ontwikkelingen te versterken, vind je hier meer informatie

Expertisepunt LOB

Sterk Beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad zetten zich samen in voor sterk beroepsonderwijs, vooral rond de thema’s:

 1. Meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt)
 2. Regelruimte om doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus mogelijk te maken
 3. Een nieuwe leerweg in het vmbo

VSV, ontwikkelingen en aanpak

De Rijksoverheid, scholen en gemeenten proberen in de regio te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan (voortijdige schoolverlaters). Uitvallers proberen ze alsnog aan een startkwalificatie te helpen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-niveau.  

Expertisepunt LOB

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL en de VO-raad zetten zich samen in voor Sterk Techniekonderwijs.

Alle goedgekeurde regio’s zijn te vinden op de digitale landkaart met markeringen in de vorm van een pin met beknopte informatie van de regio. De digitale kaart met regiopagina’s draagt bij aan:

 • Informeren van de eigen regio;
 • Kennisuitwisseling, inspiratie en samenwerken tussen de regio’s;
 • Beeld van het landelijke project.

Lees meer via: www.sterktechniekonderwijs.nl

Expertisepunt LOB

ISK

Jongeren die vanuit het buitenland naar Nederland komen en het Nederlands onvoldoende beheersen krijgen eerst onderwijs in de Eerste Opvang Anderstaligen. Hierna stromen de leerlingen door naar het reguliere onderwijs. Deze EOA’s of Internationale Schakelklassen (ISK) zijn verbonden aan een basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.  

LOWAN ondersteunt deze scholen bij de inrichting van het onderwijs en geeft voorlichting over financiële regelingen. LOWAN en het Expertisepunt werken samen om LOB op de EOA’s /ISK’s te versterken. Benieuwd naar handige links en LOB-opdrachten? Kijk dan op de webpagina LOB en LOWAN.

Ook interessant:

Notitie (School)loopbanen voor nieuwkomers: op zoek naar de beste route van ISK naar mbo.

Wat kan het Expertisepunt LOB betekenen in de samenwerking?
 

Je kunt de regio-contactpersonen benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

 • deskundigheid op het gebied van LOB
 • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
 • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt ontwikkelde tools
 • de invulling van LOB-activiteiten
 • het delen van praktijkvoorbeelden   
 • het in contact brengen met andere LOB-professionals
 • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
 • regionale beleidsontwikkelingen 

Ga naar het overzicht regio-contactpersonen

Tools voor LOB

 

Over de belangrijkste onderwerpen van loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) zijn door het Expertisepunt LOB handreikingen, gespreksstarters en wegwijzers ontwikkeld. Met dit aanbod wil het Expertisepunt LOB graag een bijdrage leveren aan de versterking van LOB bij de uitwerking van projecten van Sterk Techniek Onderwijs. Ook zijn er infographics gemaakt om de samenhang tussen de materialen te verduidelijken.

Bekijk de LOB-tools

Expertisepunt LOB