Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

BPV conferentie - West Brabant en Zeeland

De stage, in het mbo ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, is voor studenten in het mbo een belangrijk onderdeel. Zonder stage- of leerwerkplek immers geen mbo-diploma.

Voor mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte is het leren op de werkvloer vaak een extra uitdaging. Dat geldt ook voor leerbedrijven, stage- of BPV-begeleiders, praktijkbegeleiders en medewerkers van gemeenten. Tijdens de conferentie gaan we samen met hen in gesprek over hoe je de stagebegeleiding tot een gezamenlijk succes kan maken.

 

Tijdens de conferentie gaan we samen aan de slag. Het programma is zo opgezet dat het voeren van een constructieve dialoog met elkaar centraal staat. We halen successen, nieuwe ideeën en inspiratie op die we na afloop met iedereen delen.

 

Programma

10:30 uur – 11:00 uur    inloop

11:00 uur – 11:05 uur    opening en welkom

11:05 uur – 11:25 uur    keynote speakers

11:25 uur – 12:00 uur    in gesprek met studenten, BPV-begeleiders en leerbedrijven

12:00 uur – 13:00 uur    lunch

13:00 uur – 14:30 uur    in groepjes aan de slag

14:30 uur – 14:45 uur    wrap up

14:45 uur – 15:30 uur    netwerkborrel

 

Voor wie: BPV-begeleiders in het mbo, BPV-coördinatoren, RMC, gemeenten, SBB-consulenten, leerbedrijven, studenten en iedereen die interesse heeft voor passende stage in het mbo.

 

Meer informatie en aanmelden

8 juni 2023
10.30-15.30 uur
Scalda, Podium 15, 4337 WV in Middelburg
West Brabant / Zeeland

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.