Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Online netwerkdag Team Sociaal Domein en Expertisepunt LOB

Op deze dag organiseren het Team Sociaal Domein van de MBO Raad en het Expertisepunt LOB een online netwerkdag rond de thema’s verzuim, vsv en mbo nazorg.

De dag bestaat uit vier online sessies van elk een uur met elk een eigen onderwerp. Het programma en de aanmeldlink vind je verderop in deze mail.

 

Voor wie
Voor medewerkers van mbo-scholen die zich op management-, beleids- of uitvoeringsniveau bezighouden met verzuim, vsv en mbo nazorg. 

 

Doel van de dag
Tijdens de sessies praten we jullie bij over actuele ontwikkelingen, delen we goede voorbeelden en halen we input op voor onze belangenbehartiging.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

10.45-11.45 - Voorkomen van uitval: trajecten voor studenten die dreigen uit te vallen

  • Toelichting op juridisch kader en welke knelpunten we zien door MBO Raad

  • Presentatie praktijkvoorbeeld: Doorstroomklas door Petra Moret, loopbaancoach bij HMC Rotterdam

13.00-14.00 - Verzuim en focus op aanwezigheid

  • Toelichting op wetsvoorstel Terugdringen verzuim en stimuleren focus op aanwezigheid door MBO Raad

  • Presentatie praktijkvoorbeeld: Project schoolaanwezigheid door Brigitte Nijenhuis, trainer/coach van het project schoolaanwezigheid bij ROC van Twente

14.15-15.15 - Voorkomen voortijdig schoolverlaten

  • Toelichting op de Kamerbrief over vsv van april 2023 door MBO Raad

  • Presentatie praktijkvoorbeeld: School als Werkplaats door David Rooth, beleidsadviseur School als Werkplaats bij Friesland College

15.30-16.30 - Nazorg

  • Toelichting op wetsvoorstel Van school naar werk door Robbert Smakman van OCW

  • Toelichting op belang van LOB bij overgang naar werk door Expertisepunt LOB

  • Presentatie praktijkvoorbeeld: De kracht van de transitiecoach in Midden- en Noord-Limburg door Chantal Kleuters, regiocontactpersoon Limburg van het Expertisepunt LOB en projectleider Begeleiding en Nazorg Gilde Opleidingen en transitiecoaches Maartje Aben en Karlien Lenssen.

Tijdens elke sessie is er gelegenheid via de chat vragen te stellen en informatie en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

 

Kosten
Aan deze netwerkdag zijn geen kosten verbonden.

 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor één of meer sessies via onderstaande link t/m 5 mei 2023:
AANMELDEN 9 mei 2023 Online netwerkdag

 

Na aanmelding ontvang je van ons de Teamslink om deel te kunnen nemen aan de sessie(s).

 

We hopen op een grote opkomst, dus stuur deze uitnodiging gerust door naar je collega’s!
 

9 mei 2023
10.45 - 16.30 uur
online

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.