Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Kennisdelingsbijeenkomst: Het regionale loopbaandossier als hulpmiddel voor een doorlopende leerlijn

Begeleiding en dialoog in een loopbaangerichte leeromgeving

In de regio Oost Brabant werken het vo en het mbo (met o.a. het Techniekloket) intensief samen om een doorlopende begeleidings-/leerlijn te realiseren van het vo naar het mbo. Hierbij blijkt goede begeleiding van de leerling, in een loopbaangerichte leeromgeving, voorwaardelijk te zijn. De mentor/coach/studieloopbaanbegeleider heeft hierbij een cruciale rol.
Dit proces helpt de leerling om meer bewust te zijn van zijn/haar ontwikkeling en keuzeproces op het vo en wat hierbij van belang is voor een goede start op het mbo. 

 

In deze workshop leer je:
1.    Waarom de loopbaanbegeleiding van leerlingen op de overgang van vmbo naar het mbo een doorlopend en continu proces moet zijn en waar het vo en mbo een gedeelde verantwoordelijkheid in hebben. 


2.    Hoe je als mentor/coach/studieloopbaanbegeleider de leerling begeleidt zodat hij/zij goed  voorbereid is op de volgende stap en hoe op het mbo hier vervolg aan gegeven kan worden.


3.    Welke hulpmiddelen, handvatten en tools hierbij ondersteunend kunnen zijn. 


Specifiek staan we stil bij het regionale loopbaandossier wat de scholen in de regio gezamenlijk ontwikkeld hebben. Dit kan een hulpmiddel zijn waarmee de leerling zichzelf kan presenteren / introduceren op het mbo zodat hij/zij hier beter in beeld is  / gekend wordt bij de start van de opleiding. Op deze wijze kan op het mbo vervolg gegeven worden aan de loopbaanbegeleiding die gestart is op het vmbo door bijvoorbeeld het bieden van maatwerk. 
Hiermee wordt een doorlopende leer-/begeleidingslijn voor LOB én een soepele overgang naar het mbo voor alle vmbo leerlingen geborgd.

 

Voor mentoren/coaches/studieloopbaanbegeleiders/LOB-professionals vo-mbo-hbo

 

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Jolanda Cuijpers en Noortje Neervoort.

 

Aanmelden

 

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten.

 


 

 

8 juni 2023
14.30-17.00 uur
KW1C, Vlijmenseweg 2, Den Bosch (ruimte volgt nog)
Midden- en Oost Brabant

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.