Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

werksessie Kansrijk opleiden voor vmbo’s in de regio Gouda

Donderdag 25 mei verzorgen Marieke Bakema en Annet Hermans van het Expertisepunt LOB samen met Maria Dionisio van de Leerwerkloketten een werksessie Kansrijk opleiden voor vmbo’s in de regio Gouda.

Tijdens de werksessie reiken we de deelnemers handvatten aan om kansrijk opleiden binnen LOB vorm te geven. 

 

Het uiteindelijke doel van de werksessie is dat:

  • jongeren een realistisch beeld krijgen van beroepen, baankansen en verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

  • Jongeren een beeld hebben van sectoren in de regio met veel kansen.

  • Ouders  geïnformeerd zijn over kansrijke sectoren. 

 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Marijke Barnhoorn 

25 mei 2023
13:00 - 16:00 uur
MboRijnland, Groen van Prinsterensingel 52, 2805 TE GOUDA, Lokaal: A008
West

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.