Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Webinar pilot Oriëntatietrajecten mbo

Vanaf komend schooljaar wordt door OCW een pilot uitgevoerd met oriëntatietrajecten in het mbo.

 

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of en hoe oriëntatietrajecten opgenomen kunnen worden in het wettelijke aanbod van het mbo-onderwijs. Om deze pilot mogelijk te maken heeft OCW een wetsinterpreterende beleidsmaatregel in ontwikkeling. Deze maatregel wordt waarschijnlijk in april gepubliceerd. Om scholen alvast te informeren over deze maatregel organiseert OCW samen met de MBO Raad alvast deze webinar.

 

Deze pilot heeft betrekking op alle scholen met een (her)oriëntatietraject. Alle (her)oriëntatietrajecten vallen namelijk vanzelf onder de pilot en het bijbehorende onderzoek. Daarom is aanmelden voor deze Webinar voor iedere school van belang.

 

Aanmelden

2 april 2024
16-00 - 17:00 uur
online

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.