Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Startevent Stagepact

Wil je als stagebegeleider, stagecoördinator of praktijkbegeleider aan de slag met de afspraken uit het Stagepact?

Op donderdagochtend 25 mei 2023 organiseren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Stagepact Event; een werkconferentie om met elkaar handen en voeten te geven aan de afspraken uit het Stagepact.

Meer weten of aanmelden?

25 mei 2023
09.30 - 13.00 uur
MBO Utrecht, Australiëlaan 25
Midden

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.