Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

save the date: VH Congres - Aan de slag met brede welvaart’

Een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo.

“Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”, aldus Koning Willem-Alexander in zijn troonrede van 2023.

 

Vanuit het thema ‘Aan de slag met brede welvaart’ laten we met een inspirerend programma zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. Onder andere bij het bevorderen en aanjagen van gelijke kansen, emancipatie, sociale cohesie en bestaanszekerheid.

 

Hogescholen staan midden in de maatschappij en zijn een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en inspireren vanuit álle verschillende sociaal-maatschappelijke achtergronden. Hogescholen dragen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij aan de kennis en vaardigheden van de toekomstige generatie professionals, leiders en verantwoordelijke burgers, die actief bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Op die manier brengt het hoger onderwijs hun toekomst en de samenleving verder.

 

meer informatie

 

 

8 april 2024
9-30 - 17:30 uur
1931 Congrescentrum ‘s Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.