Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Kenniskring ISK en LOB

Hoe versterken we LOB voor ISK leerlingen?

Bar Beton, Stationsplein 115-117, perron 4/5, Amersfoort | 13.30 -16.30 uur

 

Plenair
Kaveh Bouteh, Pharos (trainer op het gebied van communicatie en diversiteit)
Hoe maak je cultuursensitief werken onderdeel van loopbaanbegeleiding?
Loopbaanbegeleiders en docenten komen in hun begeleiding in contact met leerlingen met verschillende culturele achtergronden en verschillende contexten. Kaveh geeft ons praktische handreikingen voor communicatievaardigheden en inzicht in hoe we positieve invloed kunnen hebben op de motivatie van leerlingen in de ISK. 

 

Panelgesprek
Na de lezing van Kaveh Bouteh volgt een panelgesprek met een aantal onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op de ISK en oud- leerlingen van de ISK. We gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe we LOB aan kunnen laten sluiten bij alle jongeren.

 

NewRootz 
New Rootz biedt met MDT Diversity Skills een programma voor jongeren die studeren aan een ISK of ROC. MDT staat voor iets doen voor een ander en tegelijkertijd je eigen talenten mogen ontwikkelen. Begeleid door een jongerencoach versterken ze hun persoonlijke vaardigheden, talenten en verbreden ze hun perspectief op leven, studeren en werken in Nederland. Dit doen ze door workshops te volgen, nieuwe werelden buiten de school te ontdekken en samen actief aan de slag te gaan in de praktijk. Je krijgt als school inzicht hoe het programma kan bijdragen aan betekenisvolle LOB.

 

Werksessie naar keuze

Werken aan een LOB-leerlijn
Hoe zorg je voor een systematische aanpak van LOB in de verschillende leerjaren en      uitstroomprofielen. ISK Arnhem laat het vakleerplan LOB zien en vertelt hoe dit tot stand is gekomen. We gaan met elkaar in gesprek over wat nodig is om tot meer samenhang te komen in de LOB-activiteiten.


LOB verweven in NT2 thema’s
In het NT2 onderwijs komen verschillende thema’s aan de orde waarbij je vaak de link kunt maken met LOB (bv wie ben ik?, de school, eten en drinken enz). In deze werksessie laten we zien hoe je met praktische opdrachten aandacht kan besteden aan LOB binnen de NT2 lessen. Hiermee krijgen de leerlingen in de korte tijd dat ze op de ISK zitten toch veel mee over opleidingen en beroepen én hun eigen kwaliteiten en interesses zonder dat het veel extra tijd kost.


Plenair 

Handreiking loopbaanbegeleiding voor ISK-leerlingen en afsluiting
Annet Hermans geeft een toelichting op de handreiking die is voortgekomen uit het onderzoek naar effectieve LOB op het vmbo en de ISK. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut. Na de bijeenkomst krijgt elke deelnemer een exemplaar van de handreiking.
 

Inschrijven Lees verder >

Congrestival: Samen de volgende stap

De praktijkgerichte programma’s voor vmbo gl en tl zijn een feit!

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein | volgt

Scholen die dat willen, kunnen vanaf schooljaar 2024-2025 het praktijkgerichte programma invoeren in hun onderwijs. Dat is reden voor een gezamenlijke viering en dit doen we met het Congrestival: Samen de volgende stap.

 

Op dinsdag 28 mei ontmoeten pilotscholen en scholen die subsidie hebben aangevraagd* elkaar in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. We wisselen kennis uit en vieren samen met genodigden het officiële startpunt voor de invoering van het praktijkgerichte programma.

 

*Let op: dit zijn scholen die zich hebben aangemeld voor de subsidie via DUS-I. Aanmelding voor dit evenement betekent nog geen toekenning van deze subsidie.

 

Programma en meer informatie

Aanmelden

 

 

Lees verder >

Wetenschapscongres

Wetenschapsoriëntatie en aansluiting

Den Haag | 10.00-15.00 uur

Informatie en inspiratie voor profielwerkstukken

 

Zit je in 4 of 5 vwo?

Het Wetenschapscongres voor vwo wordt georganiseerd voor leerlingen uit 4 of 5 vwo ter voorbereiding op het profielwerkstuk: onderzoek doen staat centraal. Een dag vol informatie en inspiratie voor je eigen onderzoek. Dit schooljaar wordt het Wetenschapscongres georganiseerd op 29 mei 2024.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

 

Zit je in 6 vwo?

Dan kun je tijdens het Wetenschapscongres voor vwo een presentatie houden over je profielwerkstuk en meedingen naar de prijs voor de beste onderzoekspresentatie. Heb jij een mooi profielwerkstuk geschreven en vind je het leuk daarover te vertellen? Tot 8 april 2024 kun je je aanmelden voor het geven van een presentatie over je profielwerkstuk tijdens het Wetenschapscongres voor vwo.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Lees verder >

Expeditie MBO Amsterdam

Gaan jullie mee op expeditie? Noteer de datum alvast in je agenda!

|

Op 30 mei 2024 openen alle mbo-instellingen in Amsterdam hun deuren speciaal voor alle 3e-jaars vmbo-leerlingen. Noteer de datum alvast in je agenda!

Lees verder >

Kennisdelingsbijeenkomst vavo

Sinds een aantal jaar bestaat de kenniskring vavo en LOB. Deze groep vavo-decanen komt een aantal keer per jaar (online) bij elkaar.

online | 09.30 - 10.45 uur

 

Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende LOB-thema’s aan de orde die relevant zijn voor het vavo. Ook worden er goede voorbeelden gedeeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Er is veel ruimte voor interactie.

 

Programma:

  • terugblik op de vorige twee bijeenkomsten: waarom doen vavo-studenten het vergeleken met 'reguliere' studenten in het algemeen minder goed binnen het vervolgonderwijs?

  • In gesprek met Jan Drentje, Jan Drentje is rector en docent bij het Deltion Sprint Lyceum en lid landelijke kerngroep van scholen voor vavo. We spreken met hem o.a. over mogelijke oplossingen en interventies om de doorstroom van vavo-studenten naar het vervolgonderwijs te verbeteren. 
    jan drentje | LinkedIn

  • Er worden een aantal recente praktijkvoorbeelden uitgelicht die bruikbaar zijn voor je eigen (vavo) onderwijspraktijk.


Nieuwe deelnemers vanuit het vavo zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten!

 

Inschrijven Lees verder >

Hoe zet je loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding (LOB) in?

En dan zo effectief mogelijk binnen jouw school? Dit is de grote vraag bij de aankomende reeks van 4 online themabijeenkomsten van regio oost. Een effectief LOB-programma ondersteunt leerlingen/studenten om beter inzicht te krijgen in onder andere de eigen interesses en capaciteiten.

online | 15.30 - 16.30 uur

 

Hierdoor ontstaat meer (zelf)vertrouwen, waardoor de leerlingen/studenten bewuster en passender keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld voor het vervolgonderwijs of een beroep. Het is daarom van belang het LOB-programma in samenhang op te zetten, te structureren en te borgen. Bij deze bijeenkomsten brengen we samen in kaart hoever je met jouw school bent in het neerzetten van een stevig LOB-beleid – en hoe je dat waar nodig verder kunt ontwikkelen. Je kunt de vier bijeenkomsten onafhankelijk van elkaar volgen, uiteraard ben je van harte welkom bij alle bijeenkomsten.

 

Bijeenkomst 1
Op 30 mei staat het opzetten van het lob programma centraal: we geven handreikingen en tools die helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie op loopbaanontwikkeling en loopbaanbeleid op jouw school. Op basis daarvan maak je een plan. Stel gerust vragen over jouw eigen school die je verder kunnen helpen, we bieden graag een levendige bijeenkomst waarin kennisdelen centraal staat.
 

Inschrijven Lees verder >

Lectoraatsbijeenkomst Kansrijke Schoolloopbanen

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad organiseert een lectoraatskringbijeenkomst.

Amstelcampus HvA (na aanmelding ontvang je informatie over de zaal). | 9.30 - 12.00 uur

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de verschillende perspectieven op inclusie in de onderwijspraktijk.

Ben jij ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Kansrijke Schoolloopbanen? Op vrijdagochtend 31 mei ben je van harte welkom op de lectoraatskringbijeenkomst waar we de meest recente inzichten uit onderzoek en good practices met je delen.

 

Programma en meer informatie

 

Aanmelden:

mail jouw naam, functie en organisatie naar Janke-Neeltje Schutter

 

 

Lees verder >

Begeleiding van mbo-studenten bij internationale ervaringen

Recentelijk heeft Euroguidance Nederland de E-module "Begeleiding van mbo-studenten bij internationale ervaringen" ontwikkeld.

online | 14:00 - 15:00 uur

 

Deze e-module is gecreëerd om begeleiders te voorzien van waardevolle kennis en hulpmiddelen om mbo-studenten te ondersteunen tijdens hun internationale avonturen, zoals stages, uitwisselingsprogramma's, en andere internationale projecten. 

Tijdens het aankomende webinar wordt deze nieuwe e-module geïntroduceerd. De ontwikkelaars zullen uitleggen hoe je deze kosteloos toegankelijke e-module kunt inzetten om de ondersteuning van mbo-studenten te optimaliseren.
 

Doelgroep: internationaliseringscoördinatoren, stagebegeleiders en alle anderen die mbo-studenten begeleiden bij internationale ervaringen.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Lees verder >

Bijeenkomst versterken LOB op het MBO

Namens de regiocontactpersonen van het Expertisepunt LOB Zuid Holland, nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst versterken LOB op het MBO. 

Bar Beton Den Haag CS, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag | 9.30 - 11.30 uur (inloop vanaf 09.15)

 

Thema
Praktische handvatten voor lob in het mbo

   

Programma

  • Inleiding en programma 

  • Korte toelichting lob momenten, inclusief verplichte nazorg en wat willen studenten zelf.

  • Werkvorm loopbaanmomenten

  • Ophalen thema doorstroom vo-mbo

 

Route naar Bar Beton

 

Aanmelden 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan t/m 7 juni 2024 via onderstaande link.
We hopen dat je erbij kunt zijn. Mocht dat niet lukken, stuur de uitnodiging dan gerust door naar een collega voor wie het programma mogelijk ook interessant kan zijn. 
 

Inschrijven Lees verder >

Doorstroomcijfers ontcijferd

Scholenoverleg Universiteit Leiden - in samenwerking met het Expertisepunt LOB

Pieter de la Court gebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden | 14.30 - 17.00 uur

 

Dit overleg is bedoeld voor havo en vwo decanen en geïnteresseerde docenten die zich bezighouden met de aansluiting naar het hoger onderwijs.

 

Tijdens deze bijeenkomst, die in samenwerking met het  Expertisepunt LOB wordt georganiseerd, wordt dieper ingegaan op de doorstroomcijfers van oud-leerlingen. Kwantitatieve en kwalitatieve data bieden inzicht in de uitval- en switchcijfers nadat leerlingen zijn doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. Deelnemers krijgen inzicht in de NCO-rapportages en bespreken hoe zij het verhaal achter de cijfers kunnen gebruiken om leerlingen beter voor te bereiden op hun vervolgstappen. Een waardevolle gelegenheid om kennis te vergaren en samen te werken aan een succesvolle doorstroom van leerlingen.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Pieter de la Court gebouw in Leiden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het online aanmeldformulier.
 

Lees verder >

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.