Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Kenniskring ISK en LOB

Hoe versterken we LOB voor ISK leerlingen?

 

Plenair
Kaveh Bouteh, Pharos (trainer op het gebied van communicatie en diversiteit)
Hoe maak je cultuursensitief werken onderdeel van loopbaanbegeleiding?
Loopbaanbegeleiders en docenten komen in hun begeleiding in contact met leerlingen met verschillende culturele achtergronden en verschillende contexten. Kaveh geeft ons praktische handreikingen voor communicatievaardigheden en inzicht in hoe we positieve invloed kunnen hebben op de motivatie van leerlingen in de ISK. 

 

Panelgesprek
Na de lezing van Kaveh Bouteh volgt een panelgesprek met een aantal onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op de ISK en oud- leerlingen van de ISK. We gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe we LOB aan kunnen laten sluiten bij alle jongeren.

 

NewRootz 
New Rootz biedt met MDT Diversity Skills een programma voor jongeren die studeren aan een ISK of ROC. MDT staat voor iets doen voor een ander en tegelijkertijd je eigen talenten mogen ontwikkelen. Begeleid door een jongerencoach versterken ze hun persoonlijke vaardigheden, talenten en verbreden ze hun perspectief op leven, studeren en werken in Nederland. Dit doen ze door workshops te volgen, nieuwe werelden buiten de school te ontdekken en samen actief aan de slag te gaan in de praktijk. Je krijgt als school inzicht hoe het programma kan bijdragen aan betekenisvolle LOB.

 

Werksessie naar keuze

Werken aan een LOB-leerlijn
Hoe zorg je voor een systematische aanpak van LOB in de verschillende leerjaren en      uitstroomprofielen. ISK Arnhem laat het vakleerplan LOB zien en vertelt hoe dit tot stand is gekomen. We gaan met elkaar in gesprek over wat nodig is om tot meer samenhang te komen in de LOB-activiteiten.


LOB verweven in NT2 thema’s
In het NT2 onderwijs komen verschillende thema’s aan de orde waarbij je vaak de link kunt maken met LOB (bv wie ben ik?, de school, eten en drinken enz). In deze werksessie laten we zien hoe je met praktische opdrachten aandacht kan besteden aan LOB binnen de NT2 lessen. Hiermee krijgen de leerlingen in de korte tijd dat ze op de ISK zitten toch veel mee over opleidingen en beroepen én hun eigen kwaliteiten en interesses zonder dat het veel extra tijd kost.


Plenair 

Handreiking loopbaanbegeleiding voor ISK-leerlingen en afsluiting
Annet Hermans geeft een toelichting op de handreiking die is voortgekomen uit het onderzoek naar effectieve LOB op het vmbo en de ISK. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut. Na de bijeenkomst krijgt elke deelnemer een exemplaar van de handreiking.
 

Inschrijven
28 mei 2024
13.30 -16.30 uur
Bar Beton, Stationsplein 115-117, perron 4/5, Amersfoort

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.