Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Inspiratiesessie kansrijk opleiden - voor regio Haaglanden

In samenwerking met het Leerwerkloket verzorgt het Expertisepunt LOB een werksessie over kansrijk opleiden. Spirit4you nodigt jullie hier graag voor uit.

Over de werksessie
Jongeren kiezen voor een opleiding of beroep op basis van hun kwaliteiten en motieven. Maar het is lastig om een gefundeerde keuze te maken. Ze hebben vaak geen reëel beeld van wat opleidingen en beroepen inhouden en welke kansen deze bieden op de arbeidsmarkt. Ook zijn veel kansrijke beroepen onbekend, dit geldt ook voor veel ouders. Uit onderzoek weten we dat dit kan leiden tot teleurstelling tijdens of na het afronden van de opleiding.

 

In deze werksessie laten we zien welke sectoren kansrijk zijn (landelijk en in de regio) en waar je informatie over kansen en de inhoud van beroepen kan vinden. We bespreken hoe je, binnen werkexploratie, ervoor kan zorgen dat jongeren en hun ouders meer beeld krijgen van kansrijke beroepen. Je krijgt voorbeelden van concrete opdrachten voor jongeren en hun ouders zodat jongeren bewuster kiezen voor de opleiding die bij hen past.


Aanmelden voor deze werksessie kan hier.
 

5 oktober 2023
9.30 tot 11.30 uur
ROC Mondriaan, locatie de Meppel, Meppelweg 339 te Den Haag

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.