Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

HOlink 2023 - Grenzeloos studeren

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen.

Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic zijn nauw betrokken bij het programma.

Met alle ontwikkelingen in de Europese onderwijsruimte, en Europees beleid voor mobiliteit, inclusiviteit en betere bescherming van de burger bij gegevensuitwisseling, is een versnelling te zien voor wat betreft aanpassingen in het ecosysteem voor het onderwijs. Dit stelt het onderwijs voor de vraag hoe je met toenemend digitaal onderwijsaanbod en leermiddelen voor veilige, betrouwbare, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige oplossingen zorgt om de studentreis goed te laten verlopen.

 

Tijdens de HOlink conferentie (5 en 6 juni)  gaan we in op deze uitdagingen. Zo willen we over de grenzen van Nederland kijken en de focus leggen op de Europese student. Waarbij de insteek is dat de Nederlandse student natuurlijk ook een Europese student is. Daarbij willen we ons richten op de wetgeving en ontwikkelingen binnen de EU, en wat dat voor mogelijke gevolgen heeft voor de uitvoering/ ondersteuning in de administratieve keten binnen het Hoger Onderwijs.

 

meer informatie

Aanmelden

 

5 juni 2023
Hotel Papendal Papendallaan 3 6816 VD ARNHEM

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.