Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB

Doorstroomcijfers ontcijferd

Scholenoverleg Universiteit Leiden - in samenwerking met het Expertisepunt LOB

 

Dit overleg is bedoeld voor havo en vwo decanen en geïnteresseerde docenten die zich bezighouden met de aansluiting naar het hoger onderwijs.

 

Tijdens deze bijeenkomst, die in samenwerking met het  Expertisepunt LOB wordt georganiseerd, wordt dieper ingegaan op de doorstroomcijfers van oud-leerlingen. Kwantitatieve en kwalitatieve data bieden inzicht in de uitval- en switchcijfers nadat leerlingen zijn doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. Deelnemers krijgen inzicht in de NCO-rapportages en bespreken hoe zij het verhaal achter de cijfers kunnen gebruiken om leerlingen beter voor te bereiden op hun vervolgstappen. Een waardevolle gelegenheid om kennis te vergaren en samen te werken aan een succesvolle doorstroom van leerlingen.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Pieter de la Court gebouw in Leiden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het online aanmeldformulier.
 

13 juni 2024
14.30 - 17.00 uur
Pieter de la Court gebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.