Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Leerpad coachen voor docenten op de werkvloer Rijn IJssel

Iedere docent als coach

Op het Rijn IJssel College vinden ze het belangrijk dat iedere docent ook coach kan zijn en daarom zijn zij in 2019 gestart met een traject voor het professionaliseren van docenten in de rol van (loopbaan)coach. Het traject, ook wel ‘Leerpad studenten coachen’ genoemd, is volgens de uitgangspunten van RIJk Onderwijs, gepersonaliseerd en flexibel. De rode draad bij dit traject is dat docenten zelf ontdekken hoe zij hun loopbaancompetenties vorm kunnen geven voor een leven lang leren én kunnen ervaren wat de student ervaart bij het proces van loopbaanontwikkeling. De context is daarbij een coachende grondhouding.

 

 

 

 

Betrokken school

Rijn IJssel College

Contactpersoon

Rita Sessink, teamcoach en trainer Stafdienst Onderwijs, r.sessink@rijnijssel.nl

Sabine Nijhuis, projectleider loopbaancoaching Stafdienst HR leren & ontwikkelen, s.nijhuis@rijnijssel.nl